Калінін Олег Анатолійович

Посада: Доцент, зав. ГНДЛ ПОСЗБ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

 інженер шляхів сполучення – будівельник (1985, спеціальність «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство», Харківський інститут інженерів транспорту імені С.М.Кірова)

Напрямок наукової діяльності:

 дослідження та удосконалення складу та структури бетону для підвищення його водонепроникності та тріщиностійкості; забезпечення надійності та довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд.

Автор:

Автор понад 60 наукових праць, в т.ч. 2 монографій, 10 патентів на винаходи;  багатьох нормативних документів – ДСТУ, ДБН, ГБН, СТП, ТУУ, технічних вказівок, правил, інструкцій,  для залізничного транспорту.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Плугин, А.Н. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: Монография в 3-х тт. Т.2. Теория твердения портландцемента / А.Н.Плугин, А.А.Плугин, О.А.Калинин, С.В.Мирошниченко, Д.А.Плугин, А.С.Кагановский, Ал.А.Плугин, О.В.Градобоев; Под ред. А.Н.Плугина. – К.: Наук. думка, 2012. − 224 с. (ISBN 978-966-00-1159-5;ISBN 978-966-00-1245-5, т.2)
 2. Плугин, А.Н. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: Монография в 3-х тт. Т.3. Теория прочности, разрушения и долговечности бетона, железобетона и конструкций из них / А.Н.Плугин, А.А.Плугин, О.А.Калинин, С.В.Мирошниченко, Д.А.Плугин, А.С.Кагановский, Ал.А.Плугин, О.В.Градобоев, О.С.Борзяк; Под ред. А.Н.Плугина. – К.: Наук. думка, 2012. − 288 с. (ISBN 978-966-00-1159-5;ISBN 978-966-00-1259-2, т.3)
 3. Романенко А.В. Развитие теоретических представлений о ранней прочности цементного камня и бетона и механизме формирования их первичной структуры / А.В. Романенко, А.А. Плугин, А.Н. Плугин, О.А. Калинин, Ал.А. Плугин // Восточноевропейский журнал передовых технологий.− Харьков: EEJET, 2012. − №5/10(59). − C.28−32.
 4. Quantitative Theory of Strength of Portland Cement Stone, Including with Mineral Additions / A.A.Plugin, A.N. Plugin, O.A. Kalinin, S.V. Miroshnichenko, D.A.Plugin, L.V.Trikoz // 18 Internationale Baustofftagung, 12−15 September 2012, Weimar, Bundesrepublik Deutscland: Tagungsbe­richt. − Weimar: Bauhaus-UniversitätWeimar, 2012. − BandP.0874−0881.
 5. Плугин, А.А. Программное обеспечение системы проектирования состава бетона для конструкций и сооружений железных дорог / А.А.Плугин, О.А.Калинин, Н.Д.Сизова, И.А.Михеев // Технологический аудит и резервы производства.– №6/1(14). – С.38-
 6. Плугін, А.А. Інформаційна система управління складом і властивостями бетону для конструкцій і споруд залізниць / А.А.Плугін, О.А.Калінін, Н.Д.Сізова, І.А.Міхєєв // Вісник ДонНАБА. – Макіївка, 2014. -Вип.2014-1(105). – С.118–122.
 7. Сізова, Н.Д. Комп’ютерна програма для проектування складу бетону «ПСБ-УкрДАЗТ» / Н.Д.Сізова, І.А.Міхєєв, А.А.Плугін, О.А.Калінін, Ант.А.Плугін // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. -Харків, 2014. -Вип.148. − Ч.2. – С.51−57. (IndexCopernicus) DOI: 10.18664/1994- 7852.148.2014.70927
 8. Цементні та полімер­цементні дрібнозернисті бетони для прокладного шару безбаластного мостового полотна із залізобетонних плит / А.А.Плугін, С.В.Мірошніченко, О.А. Калінін, Н.М. Партала, С.Г.Нестеренко, В.В. Перестюк, А.В.Никитенко // Зб.наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип.148. − С.39−45.
 9. Досвід експлуатації залізобетонних шпал з пружними рейковими скріпленнями, розробленими в УкрДАЗТ / А.М.Плугін, А.А. Плугін, С.В.Мірошніченко, Ю.Л. Тулей, О.А Калінін, В.А.Лютий // Зб.наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип.148. − С.92-103.
 10. Плугін, А.А. Аналіз матеріалів і складів бетону для виробництва залізобетонних шпал на підприємствах України / А.А.Плугін, О.В.Романеннко, О.А.Калінін, О.А.Плугін, О.В.Афанасьєв, А.І.Бабій // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2015. – Вип.151. – Т.2. – С.152-162.DOI:10.18664/1994-7852.151.2015.69168
 11. Плугін, А.А. Склади бетону з добавками суперпластифікаторами і прискорювачами твердіння для виробництва залізобетонних шпал без пропарювання / А.А.Плугін, О.В.Романенко, А.І.Бабій, О.А.Калінін, О.А.Плугін // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – – Вип.155. – С.62-72.DOI:10.18664/1994-7852.155.2015.91684
 12. Досвід експлуатації пружних рейкових скріплень типу PRS і залізобетонних шпал із ними / А.А.Плугін, А.М.Плугін, С.В.Мірошніченко, О.А.Калінін, В.А.Лютий, Ю.Л.Тулей // Українські залізниці. – – №3-4. -С.60-64.
 13. Plugin, A.A. Reducing of energy intensity of concrete sleepers production using superplasticizers and hardening accelerators / A.A.Plugin, A.N.Plugin, O.A.Plugin, O.V.Romanenko, O.A.Kalinin, S.V.Miroshnichenko, A.I.Babii, N.M.Partala // 19 Internationale Baustofftagung, 16-18 September 2015, Weimar, Bundesrepublik Deutscland: Tagungsbericht. -Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2015. – Band 2.–1133
 14. Нові конструктивно-технологічні рішення ремонту залізобетонних і кам’яних мостів і водопропускних труб: досвіл експлуатації після ремонту. / Плугін А.А., Мірошніченко С.В., Калінін О.А., Никитинський А.В., Лютий В.А., Афанасьєв О.В. //Українська залізниця, 2018. – №6. С. 19-24.
 15. Physical and chemical research of the microstructure of the cement composite filled with allumosilicate and glass microphases //Bondarenko, D.O., Plakhotnikov, K.V., Kostuk, T.O., Dedenyova, O.B., Kalinin, O.A.//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204841647
 16. Improved bearing resistance of soil foundations of buildings with injectable polyurethane composites// S. Miroshnichenko, D. Plugin, O. Kalinin, А. Zvierieva, I. Reznichenko // MATEC Web of Conferences. – 230.–https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/89/matecconf_transbud2018_03013/ma

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Будівельні матеріалиЗалізничні споруди та колійне господарство
2Відновлення експлуатаційних властивостей, захист конструкцій та спорудБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
3Відновлення та захист конструкцій і споруд» (спецкурс)Промислове та цивільне будівництво