Плугін Аркадій Миколайович

Посада: почесний професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1941

Освіта:

Закінчив Харківський інститут інженерів транспорту у 1963 р. за спеціальністю «Будівництво залізниць».

Кандидат технічних наук з 1970 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Харківському інституті інженерів транспорту за спеціальністью «Будівельні матеріали, деталі та вироби». Тема дисертації «Диэлектрические свойства твердеющего цементного теста и вопросы автоматической стабилизации водосодержания бетонных смесей». Науковий керівник – д.т.н., проф. О.П. Мчедлов-Петросян.

Доктор хімічних наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Академії наук УРСР за спеціальністю «Колоїдна хімія». Тема дисертації «Електрогетерогенні взаємодії при тверднені цементних вяжучих».

Напрямок наукової діяльності:

Розвиток теорії твердіння, міцності та довговічності будівельних матеріалів і конструкцій, розробка на цій основі нових матеріалів і технологій.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.) за цикл наукових праць «Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво» (у співавторстві).

Дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1997) та дійсний член (академік) Транспортної академії України (1998).

Автор:

Понад 320 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них 5 монографій та 8 навчальних посібників, понад 30 авторських свідоцтв та патентів, багатьох нормативних документів: технічних умов, технічних вказівок, правил, інструкцій для залізничного транспорту.

Підготував 3 докторів та 15 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Заслужений транспортник Польської республіки (1999); Почесний залізничник (2000);  медаль «Ветеран праці» (2002).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.) за цикл наукових праць «Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво» (у співавторстві).

Вибрані публікації: