Лауреати державної премії

Кедрус Валентин Олександрович

д.т.н., професор

Кедрус Валентин Олександрович

Напрямок наукової діяльності: технічна кібернетика, теорія інформації та кодування.

 

Бірюков Анатолій Іванович

к.т.н., професор

Бірюков Анатолій Іванович

Напрямок наукової діяльності: Будівельні матеріали.

Лауреат державної премії УРСР у 1978 році за роботу “Створення і впровадження нової ефективної техніки, високопродуктивних технологічних процесів, освоєння нових серій великопанельних будинків”.

Куріц Олександр Арійович

к.т.н., доцент

Куріц Олександр Арійович

Напрямок наукової діяльності: Залізничний транспорт, тепловозні двигуни.

Лауреат державної премії УРСР у 1989 році за підручник “Тепловозные двигатели внутреннего сгорания”, опублікований у 1987 році, (друге видання).

Хомич Анатолій Захарович

к.т.н., професор

Хомич Анатолій Захарович

Напрямок наукової діяльності: Залізничний транспорт, двигуни внутрішнього згорання.

Лауреат державної премії УРСР у 1989 році за підручник “Тепловозные двигатели внутреннего сгорания”, опублікований у 1987 році, (друге видання).

д.т.н., професор

Сімсон Альфред Едуардович

Напрямок наукової діяльності: Залізничний транспорт, двигуни внутрішнього згорання.

Лауреат державної премії УРСР у 1989 році за підручник “Тепловозные двигатели внутреннего сгорания”, опублікований у 1987 році, (друге видання).

Тартаковський Едуард Давидович

д.т.н., професор

Тартаковський Едуард Давидович

Напрямок наукової діяльності: машинобудування.

Лауреат державної премії України у 2004 році за роботу “Створення освоєння виробництва і впровадження вітчизняного моторовагонного рухомого складу соціального призначення для пасажирських перевезень приміського сполучення”.

Плугін Аркадій Миколайович

д.т.н., професор

Плугін Аркадій Миколайович

Доктор хімічних наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Академії наук УРСР за спеціальністю «Колоїдна хімія». Тема дисертації «Електрогетерогенні взаємодії при тверднені цементних вяжучих».

Напрямок наукової діяльності: розвиток теорії твердіння, міцності та довговічності будівельних матеріалів і конструкцій, розробка на цій основі нових матеріалів і технологій.

Автор понад 320 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має понад 30 авторських свідоцтв та патентів.

Тимофеєва Лариса Андріївна

д.т.н., професор

Тимофеєва Лариса Андріївна

Доктор технічних наук з 1994 року. Дисертацію захистила за спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство, а 2001 році присвоєно вчене звання професора.

Напрямок наукової діяльності:  розробка екологічно-чистих технологій для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин і механізмів транспортного призначення; удосконалення нормативного забезпечення послуг та продукції транспортного машинобудування.

Автор понад 472 наукових праць. Опубліковано 310 – статей, доповідей – 89, винаходів – 36, патентів – 22, понад 75 виступів на конференціях.

Жалкін Сергій Григорович

професор, к.т.н.

Жалкін Сергій Григорович

Кандидат технічних наук з 1973 року.

Напрямок наукової діяльності – енергозберігаючі технології та теплотехнічна модернізація тепловозів; подовження терміну придатності експлуатаційних матеріалів.

Автор понад 150 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професором Жалкіним С.Г. видано та підготовлено до друку 157 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 14, в т.ч. 4 монографії, 1 підручник, 12 патентів на винаходи та корисні моделі.