Факультет «Будівельний»

декан

Дудін Олексій Аркадійович

Декан будівельного факультету, доцент, к.т.н., доц.

Корпус 1, поверх 2, кабінет 208

На будівельний факультет перший набір студентів відбувся ще у 1945 році. Зараз на факультеті студенти навчаються за такими спеціальностями та освітніми програмами:
     Перший (бакалаврський) освітній рівень
• 131 «Прикладна механіка»
Організація паливо-мастильного господарства підприємств
• 133 «Галузеве машинобудування»
Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
Сертифікація та якість нафтопродуктів машинобудівного призначення
• 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Промислове і цивільне будівництво
Будівельний менеджмент
• 193 «Геодезія та землеустрій»
Геодезія, землеустрій та кадастр
Оцінка землі та нерухомого майна
• 273 «Залізничний транспорт»
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
Залізничні споруди та колійне господарство
     Другий (магістерський) освітній рівень
• 133 «Галузеве машинобудування»
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
• 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Промислове і цивільне будівництво
• 273 «Залізничний транспорт»
Залізничні споруди та колійне господарство (освітньо професійна та освітньо наукова програми)

Враховуючи особливості залізничного транспорту, фахівці будівельного факультету поєднують в собі глибокі фундаментальні, професійні знання та різноманітну практичну підготовку, завдяки чому замовлення залізниць та підприємств будівельного комплексу України на фахівців спеціальностей будівельного факультету в останні роки є стабільними, практично всі випускники отримують перспективне працевлаштування.