Кафедра «Машинобудування та технічний сервіс машин» (МТСМ)

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

Кафедра «Машинобудування та технічний сервіс машин» (МТСМ)

Кафедра «Машинобудування та технічний сервіс машин» – єдина в Україні кафедра, яка готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (кандидатів наук) в галузі знань 13 – механічна інженерія за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Кафедра «Машинобудування та технічний сервіс машин» (МТСМ)

Спеціальність 131 – прикладна механіка за освітньою програмою:
Організація паливо-мастильного господарства підприємств (повна форма)
Організація паливо-мастильного господарства підприємств (скорочена форма)

Спеціальність 133 – галузеве машинобудування за освітніми програмами:
Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (повна форма)
Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (скорочена форма)

Кафедра «Машинобудування та технічний сервіс машин» (МТСМ)

Спеціальність 133 – галузеве машинобудування за освітньою програмою:
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання

Кафедра «Машинобудування та технічний сервіс машин» (МТСМ)

Спеціальність 133 – галузеве машинобудування за освітньою програмою:
Галузеве машинобудування