Воронін Сергій Володимирович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1975

Освіта:

У 1998 році закінчив Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет (ХДАДТУ) за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання».

Кандидат технічних наук з 2004 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Озброєння і військова техніка. Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.М. Лисіков.

Доктор технічних наук з 2016 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.02 за спеціальністю 05.02.04 – «тертя та зношування в машинах». Тема дисертації: «Трібофізичні основи забезпечення мастильної здатності рідкокристалічних присадок до базових олив». Науковий консультант – д.т.н., проф. Є.М. Лисіков.

Академік Підйомно-Транспортної Академії Наук України з 2013 року.

Академік Транспортної Академії України з 2018 року.

Академік Академії Інженерних Наук України з 2018 року.

Дійсний член Всеукраїнської Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики з 2014 року.

Напрямок наукової діяльності:

підвищення зносостійкості деталей машин, покращення якості паливо-мастильних матеріалів.

Автор:

більше 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 12 патентів. Підготував 3 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2015). Кафедра будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин нагороджена в 2015 році Почесною грамотою Генерального директора КП «Харківський метрополітен» за вагомий внесок у розвиток колійного господарства, розробку та впровадження централізованої системи змащення елементів верхньої будови колії під керівництвом Вороніна С.В.

Вибрані публікації:

 1. Лысиков Е.Н. Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на износ технических систем [Монография] / Е.Н. Лысиков, В.Б. Косолапов, С.В. Воронин. – Харьков: ЭДЭНА, 2009. – 274 с.
 2. Voronin S.V. Increase in resource of slider bearings by means of formation intensification of boundary lubricating layer / S.V. Voronin, I.S. Grunyk, V.V. Tkach // Nauka i studia: Przemysl, 2013. – № 7(75). – p. 18 – 31.
 3. Лисіков Є.М. Нанотехнології на залізничному транспорті [Навч. посібник] / Є.М. Лисіков, С.В. Воронін, О.О. Скорик, Д.В. Онопрейчук. – Харків: ДІСА ПЛЮС, 2013. – 212 с.
 4. Voronin S.V. The research of tribological characteristics of smectic layer of boundary film / S.V. Voronin, V.O. Stefanov // Проблеми трибології. – 2014. – № 2(72). – С.58-64.
 5. Воронін С.В. Лабораторний пристрій для отримання наночасток вуглецю / С.В. Воронін, О.О. Суранов, В.М. Куц // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Ч.1. – С.74-78.
 6. Воронін С.В. Наукова діяльність кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин / С.В. Воронін, Є.П. Коренко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Ч.1. – С.5-17.
 7. Воронин С.В. Влияние электрического и магнитного поля на механизм действия присадок к маслам / С.В. Воронин, А.В. Дунаев // Трение и износ. – 2015. – Т.36. –  № 1. – С.41-49.
 8. Воронін С.В Розробка трібофізичних основ мастильної здатності рідкокристалічних присадок до базових олив / С.В. Воронін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – T. 3, N 7(75). – С. 53-57.
 9. Voronin S.V. Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track / S. Voronin, O. Skoryk, Y. Korostelov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4, № 1(82), 2016. – p. 11-17.
 10. Воронин С.В. Повышение активности поверхностей трения в режиме граничной смазки / С.В. Воронин, А.В. Дунаев, Д.Н. Любимов // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт.-2016.-№ 5.-С. 24-31.
 11. Voronin S.V. The influence of external field on the lubricity of mineral oil for railway transport / S. Voronin, P. Konovalov, I. Safoniuk, O. Kebko // Transbud – 2017. – MATEC Web of Conferences 116, 03004 (2017).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Машини для земляних робітПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
2Надійність машинПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
3Основи трибології та триботехнікиПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
4Машини для видобутку корисних копалинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
5Методи підвищення надійності та продуктивності машинГалузеве машинобудування