Співробітники кафедри МТСМ

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Воронін Сергій Володимирович

Доктор технічних наук з 2016 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.02 за спеціальністю 05.02.04 – «тертя та зношування в машинах». Тема дисертації: «Трібофізичні основи забезпечення мастильної здатності рідкокристалічних присадок до базових олив». Науковий консультант – д.т.н., проф. Є.М. Лисіков.

Напрямок наукової діяльності: підвищення зносостійкості деталей машин, покращення якості паливо-мастильних матеріалів.

Автор більше 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 12 патентів.

Ремарчук Микола Парфенійович

д.т.н., професор

Ремарчук Микола Парфенійович

Доктор технічних наук з 2009 року. Докторську дисертацію захистив за темою «Енергозберігаючі силові передачі будівельно-дорожніх машин» у спеціалізованій раді при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю 05.05.04. – «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт».

Напрямок наукової діяльності:  удосконалення елементної бази гідроприводу; – комп’ютерне діагностування стану гідросистем машин; – рекуперація енергії в гідросистемах машин; – подрібнення матеріалів при забезпеченні умов для гідродинамічного режиму тертя в каналах млина.

Автор більше 230 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має більше 20 патентів та авторських свідоцтв.

Бабенко Андрій Олександрович

керівник ЦЗЯВО, к.т.н., доцент

Бабенко Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.10 у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.02.02 – “Машинознавство”. Тема дисертаційної роботи: “Діагностування зносу та довговічності деталей машин по електропровідності змащувального мастила“.

Напрямок наукової діяльності: підвищення ресурсу технічних систем за рахунок діагностування експлуатаційних властивостей змащувальних матеріалів, а також механізація вантажно-розвантажувальних робіт.

Автор 44 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Стефанов Володимир Олександрович

к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри

Стефанов Володимир Олександрович

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення довговічності гідроагрегатів засобів залізничного транспорту шляхом інтенсифікації формування змащувального шару». Науковий керівник – д.т.н., професор Воронін С.В.

Напрямок наукової діяльності: підвищення довговічності гідроагрегатів засобів транспорту, розробка мікропроцесорних електронних систем діагностики та контролю, покращення трибологічних властивосткей мастильних матеріалів.

Автор більше 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Онопрейчук Дмитро В`ячеславович

к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри

Онопрейчук Дмитро В`ячеславович

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України за спеціальністю «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (технічні науки). Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.М. Лисіков.

Напрямок наукової діяльності: підвищення зносостійкості деталей машин, покращення якості паливо-мастильних матеріалів, впровадження нанотехнологій в машинобудуванні.

Автор більше 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 6 патентів.

Козар Леонід Михайлович

к.т.н., доцент

Козар Леонід Михайлович

Кандидат технічних наук з 2004 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 64.108.02  за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. Тема дисертації: «Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на стабільність його роботи  при переході каната через розріз». Науковий керівник – д-р. техн. наук, проф. А.П. Нестеров.

Напрямок наукової діяльності: динаміка підйомно-транспортних машин, комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт.

Автор 100 наукових праць та навчально-методичних розробок.  Має 2 авторських свідоцтва.

Євтушенко Андрій Вікторович

к.т.н., доцент

Євтушенко Андрій Вікторович

Кандидат технічних наук з 1999 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.10 за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. Тема дисертації: «Підвищення зносостійкості підшипників ковзання стабілізацією протизношувальних показників змащувальних мастил» Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.С. Венцель.

Напрямок наукової діяльності: підвищення зносостійкості вузлів тертя будівельних, колійних і вантажно-розвантажувальних машин.

Автор 145 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна

к.т.н., доцент

Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К11.052.04 при Донецькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Тема дисертаційної роботи: Обчислення інтегральних характеристик еліпсоїдоподібних геометричних об’єктів за різновидами їх проекцій: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.01.01 / В.В. Семенова-Куліш; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2000. — 17 с. — укp.

Напрямок наукової діяльності: геометричне моделювання тривимірних об’єктів; САПР.

Автор 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Романович Євгеній Валентинович

к.т.н., доцент

Романович Євгеній Валентинович

Кандидат технічних наук з 1999 р. Дисертацію захистив за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: Удосконалення технічних засобів розвантаження насипних вантажів з піввагонів (науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Мироненко Віталій Олексійович).

Напрямок наукової діяльності: технології та техніка для механізації вантажно-розвантажувальних і складських робіт. Експерт Національного агенства кваліфікацій.

Автор більш, ніж 80 наукових праць та навчально-методичних розробок, у тому числі 7 навчальних посібників та 3 патенти на винаходи і корисну модель.

Афанасов Георгій Михайлович

к.т.н., доцент

Афанасов Георгій Михайлович

Кандидат технічних наук з 2008 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04  за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: Підвищення масляної системи тепловозу встановленням пристрою для обробки моторних олив електростатичним полем. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Лисіков Є.М.

Напрямок наукової діяльності: комплексна механізація вантажно-розвантажувальних і складських робіт, системи автоматичного проектування.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 3 патенти на винаходи.