Козар Леонід Михайлович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1965

Освіта:

У 1988 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини і устаткування».

Кандидат технічних наук з 2004 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 64.108.02  за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. Тема дисертації: «Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на стабільність його роботи  при переході каната через розріз». Науковий керівник – д-р. техн. наук, проф. А.П. Нестеров.

Напрямок наукової діяльності:

Динаміка підйомно-транспортних машин, комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт.

Автор:

понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок.  Має 2 авторських свідоцтва.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Determination of parameters of cable drums of capstanshunting winches / Yevhenii Romanovych, Andrii Yevtushenko, Andrii Kravets, Leonid Kozar and Georgii Afanasov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. 708. article №012027.
  2. Study of the prospect of k-Li lubricant for axle boxes of the railway rolling stock / Andrii Kravets, Andrii Yevtushenko, Leonid Kozar, Anna Kravets, Maksym Kovalov // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 664. article №012025.
  3. Козар Л. М., Євтушенко А. В. Визначення раціональних геометричних параметрів барабана шахтної піднімальної машини // BUILDING INNOVATIONS – 2019 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнарод. укр.-азербайдж. конф. (Полтава, 23-24 трав. 2019 р.) / Азербайдж. архітектурно-будів. ун-т, Полт. нац. техн. ун-т ім Юрія Кондратюка. Полтава, 2019. С. 95-96.
  4. Mathematical Modeling  of     Torsional    and   Longitudinal    Oscillations   in a Mine Winding Plant as a Multiinass System / L. Kozar, Y.  Romanovych, H. Afanasov, V. Pashchenko, H. Radionov // International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7, No 4.3. P. 53-57.
  5. Козар Л. М., Євтушенко А. В. Використання ділової гри у вивченні курсу «Методи транспортної логістики» // Новий колегіум. 2016. № 1. С. 38-41.
  6. Козар Л. М., Афанасов Г. М. Харківський О. С. Напрями модернізації вібраційних грохотів щебенеочищувальних машин // Зб. наук.праць. Харків: УкрДАЗТ, 2015. Вип. 152. С. 173-177.
  7. Засоби для механізації розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах / Є. В. Романович, Г. М. Афанасов, Л. М. Козар, В. В. Бут // Зб. наук.праць. Харків: УкрДАЗТ, 2014. Вип. 148.  С. 116-121.
  8. Крани на залізничному ходу : навч.   посіб. / А. О. Каграманян, Л. М. Козар, С. В. Воронін, В. О. Морозов ; за заг. ред. Л. М. Козара.  Харків : ФОП Панов А.М., 2018. 264 с.
  9. Козар Л. М., Романович Є. В., Афанасов Г. М. Логістика вантажних перевезень у прикладах на залізничному та автомобільному видах транспорту : навч. посіб. Харків : УкрДУЗТ, 2016. 206 с.
  10. Основи організації і планування   експлуатації    машин:   навч.   посіб. / Є. В. Романович, Г. М. Афанасов, Л. М. Козар, А. В. Євтушенко, А. М. Кравець. Харків : УкрДУЗТ, 2016. 109 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Управління виробництвом та основи логістикиБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Цивільний захист та охорона праці в галузіПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
3Методи транспортної логістикиПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
4Динаміка і міцність ПТЗМ