Дисципліни з навчальних планів інших спеціальностей та освітніх програм

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

На кафедрі викладаються 4 дисциплін, які вивчають студенти  будівельного, механіко-енергетичного факультетів, факультетів інформаційно-керуючі системи та технології та управління процесами перевезень.

  1. Інженерна та комп’ютерна графіка
  2. Нарисна геометрія та інженерна, комп’ютерна графіка
  3. Інженерна (комп’ютерна) графіка
  4. Нарисна геометрія та інженерна графіка
  5. Будівельні та колійні машини
  6. Патентознавство та інтелектуальна властність

Факультет

Спеціальність

Освітня програма

1. ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

Факультет УПП

 

 

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);

Організація міжнародних перевезень (ОМП);

Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ);

Організація правової та експедиторської діяльності (ОПЕД);

Транспортний сервіс та логістика (ТСЛ).

263 Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті (ЦБ).
Факультет ІКСТ123 Комп`ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія транспортних систем (КІТС).

Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС)

2. НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА, КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

Будівельний факультет 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ);

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕІСЗТ);

Геодезія, землеустрій та кадастр (ГЗ);

Геоінформаційні технології у землеустрої (ГІС).

 

 

273 Залізничний транспорт

 

Залізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ);

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ).

3. ІНЖЕНЕРНА (КОМП’ЮТЕРНА) ГРАФІКА

Будівельний факультет192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове та цивільне будівництво (ПЦБ).

4. НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

Механіко-енергетичний факультет

273 Залізничний транспорт

Вагони та вагонне господарство (В);

Вагони та транспортна інженерія (ВІ);

Мехатроніка у вагонобудуванні (МВ);

Локомотиви та локомотивне господарство (Л);

Високошвидкісний рухомий склад (ВРС);

Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту (ААСМЗТ);

Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць (ДНКРСЗ);

Електровози та електропоїзди (ЕЕ )

144 ТеплоенергетикаТеплоенергетика (ТЕ)

Енергетичний менеджмент (ЕМ)

Енерго – екологічний контроль і аудит (ЕЕКіА)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричний транспорт (ЕТ);

Електромобілі та електропривод автономного транспорту (ЕЕАТ);

Електропостачання та ресурсозберігаючі  технології (ЕРЗТ);

Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт (АДНЕЧТ).

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІВТ)

5. БУДІВЕЛЬНІ ТА КОЛІЙНІ МАШИНИ

Будівельний факультет

 

192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕІСЗТ).
273 Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ);

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ).

6. ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСТНІСТЬ

 

273 Залізничний транспорт

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)