Високошвидкісний рухомий склад

Шифр: 24289

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Високошвидкісний рухомий склад” є д.т.н., професор Жалкін Д.С.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні та інноваційні технології, здатних до комплексного розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач з конструювання, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації об’єктів високошвидкісного залізничного транспорту.

Адресати освітньої програми

Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зацікавлені в отриманні знань у галузі високошвидкісного рухомого складу. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, виготовленням, ремонтом, технічним обслуговуванням та експлуатацією сучасного високошвидкісного рухомого складу; для тих, хто прагне оволодіти однією з найважливіших та перспективних професій залізничного транспорту – інженер-механік з високошвидкісного рухомого складу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у сфері високошвидкісного транспорту або у процесі подальшого навчання із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних наук, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Можливості працевлаштування

Сфера діяльності випускників – залізничний транспорт. Місцем роботи можуть бути організації, що займаються технічним обслуговуванням, проектуванням, виробництвом, випробуванням,  експлуатацією та ремонтом високошвидкісного залізничного транспорту; проектуванням технологічних процесів і засобів технічного оснащення для технічного обслуговування і ремонту високошвидкісного залізничного транспорту; розробкою проектної і нормативно-технічної документації.

Додаткова інформація

Об’єктами професійної діяльності випускників ОПП «Високошвидкісний рухомий склад» є:

  • моторвагонний рухомий склад (електропоїзди, рейкові автобуси, дизель-поїзда);
  • експлуатаційні і ремонтні депо;
  • підприємства і організації з проектування, конструювання, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування і ремонту високошвидкісного рухомого складу;
  • засоби та шляхи підвищення експлуатаційних і ремонтних характеристик (економічності, надійності, довговічності, безпеки, якості ремонту) високошвидкісного рухомого складу.

Підприємства та організації, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: локомотивні та моторвагонні депо АТ Укрзалізниця, Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».