Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту

Шифр: 24101

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 107.26

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту” є к.т.н., доцент Харламов П.О

Мета навчання за освітньою програмою

Мета навчання за спеціальністю – формування професійних компетенцій, заснованих на загальнонаукових та спеціалізованих знаннях, які нададуть можливості працевлаштування на провідних підприємствах та в організаціях галузі залізничного і промислового транспорту. Розширення знань, умінь, навичок та мобільності для здобуття успіху на ринку праці та в соціальній сфері. Здобуття умінь у організаційно-управлінській, науково-дослідній, проектно-конструкторській, педагогічній, сервісно-експлуатаційній сферах у відповідності до вимог стандартів вищої освіти.

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, що проявляють зацікавленість до принципів експлуатації, організації, технічного обслуговування, модернізації, дослідження та впровадження спеціалізованої техніки на основі сучасних технологій, протоколів та стандартів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються конструкційні та експлуатаційні особливості автомотрис, автодрезин та спеціальних машини залізничного транспорту, методи їх проектування та виготовлення;
  • вивчаються технологія виготовлення, ремонту та технічного обслуговування, прогресивні методи експлуатації та модернізації автомотрис, автодрезин та спеціальних машин залізничного транспорту;
  • вивчаються методи автоматизації виробничих процесів, а також логістичні принципи, менеджмент та маркетинг у виробництві;
  • формуються вміння вирішувати нестандартні фахові завдання шляхом застосування типових методів (алгоритмів) діяльності та проводити пошук нових технологічних рішень у галузі;
  • формуються знання в умовах розвитку науки i соціальної практики, яка змінюється; здібності до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей набувати нові знання, використання сучасних інформаційних навчальних технологій у галузі залізничного транспорту; надаються основні знання з іноземних мов у сфері залізничного транспорту.

Можливості працевлаштування

Після закінчення університету фахівці з цієї спеціальності мають змогу працевлаштування на підприємствах локомотивного, енергетичного, колійного господарств залізниць; у компаніях приміських сполучень; локомотиворемонтних та локомотивобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях України та закордонних.

Додаткова інформація

Підприємства та організації, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: локомотивні та моторвагонні депо, служби локомотивного господарства, приміських перевезень, енергопостачання та відновлювальні поїзди ПАТ «Укрзалізниця», Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з залізничним транспортом.