Електричний транспорт

Шифр: 1468

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 104.61

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 11850

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2022

Електричний транспорт

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Електричний транспорт” є к.т.н., доцент Нерубацький В.П.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі електромеханіки, обслуговування та ремонту електрорухомого складу, а також систем автоматизації.

Студенти вчяться застосовувати сучасну елементну базу (мікропроцесори, контролери, промислові комп’ютери) для автоматизації роботи систем електричного транспорту. Окрему увагу приділено системам, що відповідають за безпеку та надійність роботи електрообладнання.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі електромеханіки на транспорті та інших галузях економіки.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією електричного транспорту, та систем електропостачання. Один з головних аспектів програми – перспективні системи автоматизованого електричного транспорту, що значно поліпшують економічність та безпеку перевезень.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи побудови, проектування й обслуговування електрорухомого складу та пристроїв електропостачання;
  • вивчаються методи аналізу та розрахунку основних підсистем і функціональних вузлів електрорухомого складу, шляхи та перспективи їх вдосконалення;
  • вивчаються методи організації технічного обслуговування електрорухомого складу, пошуку відмов і проведення спеціальних вимірювань на рухомому складі;
  • формуються знання правил технічної експлуатації залізниць, інструкції з сигналізації, інструкції з руху поїздів та маневрової роботи.
  • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку та проектування електрорухомого складу та його вузлів на основі використання обчислювальної техніки, особливо мікропроцесорів і мікро-ЕОМ;
  • вивчається організація та здійснення технічного обслуговування, експлуатації й ремонту як електрорухомого складу в цілому, так і окремих його вузлів;
  • формуються навички розробки окремих елементів та вузлів електрорухомого складу, підтримання заданої експлуатаційної надійності функціонування електрорухомого складу, гарантування безпеки та економічності руху поїздів;
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації.

Можливості працевлаштування

Для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської й дослідницької діяльності в галузі створення як електрорухомого складу, так і іншого електричного транспорту та електромеханічних систем, систем електропостачання залізниць, проектних та дослідних робіт у галузі автоматизації керування на залізничному транспорті.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» та інші).

Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.