Нерубацький Володимир Павлович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1987

Освіта:

У 2009 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальностями «Електричний транспорт» («Магістр з електромеханіки») і «Якість, стандартизація та сертифікація» («Магістр з якості, стандартизації та сертифікації»).
Кандидат технічних наук з 2017 року. Дисертацію захистив у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова за спеціальністю 05.22.09 «Електричний транспорт». Тема дисертаційної роботи: «Підвищення енергоефективності електричного рухомого складу в режимах тяги і рекуперації».

Напрямок наукової діяльності:

напівпровідникові силові перетворювачі електричної енергії для електричного транспорту і систем електропостачання; композиційні матеріали для промисловості з порошків тугоплавких сполук і металів, порошкова металургія.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 10 осіб.

Автор:

Автор понад 170 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. NerubatskyiV., Plakhtii O., Hordiienko D., Mykhalkiv S., Ravlyuk V. A method for calculating the parameters of the sine filter of the frequency converter, taking into account the criterion of starting current limitation and pulse-width modulation frequency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 1, No. 8 (109). P. 6–16. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.225327.
 2. NerubatskyiV. P., Plakhtii O. A., Tugay D. V., Hordiienko D. A. Method for optimization of switching frequency in frequency converters. Scientific bulletin of National mining university. 2021. No. 1 (181). P. 103–110. DOI: 10.33271/nvngu/2021-1/103.
 3. Gevorkyan E., NerubatskyiV., Gutsalenko Yu., Melnik O., Voloshyna L. Examination of patterns in obtaining porous structures from submicron aluminum oxide powder and its mixtures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 6, No. 6 (108). P. 41–49. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.216733.
 4. PlakhtiiO., Nerubatskyi V., Mashura A., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Improving energy indicators of the charging station for electric vehicles based on a three-level active rectifier. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, No. 8 (105). P. 46–55. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.204068.
 5. PlakhtiiO., Nerubatskyi V., Sushko D., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Improving the harmonic composition of output voltage in multilevel inverters under an optimum mode of amplitude modulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 2, No. 8 (104). P. 17–24. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200021.
 6. PlakhtiiO. A., Nerubatskyi V. P., Hordiienko D. A., Khoruzhevskyi H. A. Calculation of static and dynamic losses in power IGBT-transistors by polynomial approximation of basic energy characteristics. Scientific bulletin of National mining university. 2020. No. 2 (176). P. 82–88. DOI: 10.33271/nvngu/2020-82.
 7. Електроенергетика України. Структура, керування, інновації: монографія / І. В. Хоменко, О. А. Плахтій, В. П. Нерубацький, І. В. Стасюк. Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт», 2020. 132 с.
 8. Конструкція та динаміка електричного рухомого складу: підручник / С. В. Панченко, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк, В. П. Нерубацький. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Ч. 1. 280 с.
 9. Конструкція та динаміка електричного рухомого складу: підручник / С. В. Панченко, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк, В. П. Нерубацький. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Ч. 2. 204 с.
 10. Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення: монографія / Р. В. Вовк, Е. С. Геворкян, В. П. Нерубацький, М. М. Прокопів, В. О. Чишкала, О. М. Мельник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 200 с.
 11. Інтегровані технології обробки матеріалів: підручник / Е. С. Геворкян, Л. А. Тимофеєва, В. П. Нерубацький, О. М. Мельник. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 238 с.
 12.  Нові матеріали та технології їх отримання: підручник / Е. С. Геворкян, Г. Д. Семченко, Л. А. Тимофеєва, В. П. Нерубацький. Харків: Діса плюс, 2015. 344 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Гальмові системи ЕРСЕлектровози та електропоїзди
2Експлуатація та ремонт електрорухомого складуЕлектровози та електропоїзди
3Конструкція та динаміка ЕРСЕлектровози та електропоїзди
4Мікропроцесорні системи та засоби керування електротранспортомЕлектричний транспорт
5Автоматизовані системи контролю та обліку електроспоживанняЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
6Засоби автоматизації систем електропостачанняЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
7Контроль і планування енерговикористанняЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
8Особливості конструкції та динаміки швидкісного транспортуЕлектровози та електропоїзди