Співробітники кафедри ЕТЕМ

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Бабаєв Михайло Михайлович

Доктор технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізничного транспорту».Тема дисертаційної роботи: «Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об’єктів залізничного транспорту».

Напрямок наукової діяльності: автоматизовані системи керування залізничним транспортом.

Автор понад 240 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи видав понад 70 науково-методичних та навчально-методичних розробок, понад 80 авторських свідоцтв та патентів на винахід, вісім підручників та один навчальний посібник.

Блиндюк Василь Степанович

проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор

Блиндюк Василь Степанович

Доктор технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна зі спеціальності «Електротранспорт».

Напрямок наукової діяльності: автоматизовані системи керування тяговим електроприводом та енегоозбереження.

Автор 114 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Прогонний Олексій Миколайович

Декан факультету ІКСТ, к.т.н., доцент

Прогонний Олексій Миколайович

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертаційної роботи: «Разработка и исследование электромагнитного замедлителя-ускорителя для подгорочных путей железнодорожных станций».

Дійсний член Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності: автоматизація перевізних процесів.

Автор понад 40 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи видав понад 20 науково-методичних та навчально-методичних розробок, в тому числі один підручник (у співавторстві).

Панченко Владислав Вадимович

к.т.н., доцент

Панченко Владислав Вадимович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у Національного технічного університету «Харківський полiтехнiчний інститут» зі спеціальності «Електротранспорт». Тема дисертаційної роботи: «Покращення електромагнітної сумісності тягової підстанції постійного струму з контактною мережею».

Напрямок наукової діяльності: електроенергетика.

Автор більш ніж 30 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.

Акімов Олександр Іванович

к.т.н., доцент

Акімов Олександр Іванович

Кандидат технічних наук з 1975 року. Дисертацію захистив у Харківському вищому військово командно-інженерному училище ракетних військ імені Маршала М. І. Крилова зі спеціальності «Електричні станції, мережі і системи та управління ними».

Тема дисертаційної роботи: з грифом таємно.

Напрямок наукової діяльності: електроенергетика.

Давиденко Михайло Георгійович

к.т.н., доцент

Давиденко Михайло Георгійович

Кандидат технічних наук з 1992 року. Дисертацію захистив у Харківському інституті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Пристрої радіотехніки та засобів зв’язку». Тема дисертаційної роботи: «Исследование методов и средств повышения информационной производительности радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны».

Напрямок наукової діяльності: застосування радіотехнічних методів в електротехніці.

Автор 124 наукових праць.

Зінченко Олена Євгенівна

к.т.н., доцент

Зінченко Олена Євгенівна

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Електричні машини і апарати». Тема дисертаційної роботи: «Підвищення енергетичних показників вентильних реактивних двигунів, які живляться від мережі змінного струму».

Напрямок наукової діяльності:  проектування вентильних реактивних двигунів малої потужності.

Автор понад 21 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Карпенко Надія Петрівна

к.т.н., доцент

Карпенко Надія Петрівна

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистила в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Тема дисертаційної роботи: «Вдосконалення колекторних тягових двигунів для рухомого складу при пульсуючій та імпульсній напрузі живлення».

Напрямок наукової діяльності: створення нових та модернізація існуючих тягових двигунів електрорухомого складу.

Автор 42 наукових праць.

Маслій Артем Сергійович

к.т.н., доцент

Маслій Артем Сергійович

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у Харківському політехнічному інституті зі спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи». Тема дисертаційної роботи: «Мікропроцесорний вентильно-індукторний електропривод стрілочного переводу моношпального типу».

Напрямок наукової діяльності: електромеханічні системи та електропривода механізмів та транспорту.

Автор понад 28 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Нерубацький Володимир Павлович

к.т.н., доцент

Нерубацький Володимир Павлович

Кандидат технічних наук з 2017 року. Дисертацію захистив у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова за спеціальністю 05.22.09 «Електричний транспорт». Тема дисертаційної роботи: «Підвищення енергоефективності електричного рухомого складу в режимах тяги і рекуперації».

Наукові інтереси: напівпровідникові силові перетворювачі електричної енергії для електричного транспорту і систем електропостачання; композиційні матеріали для промисловості з порошків тугоплавких сполук і металів, порошкова металургія.

Автор понад 170 наукових праць та навчально-методичних розробок.