Бабаєв Михайло Михайлович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1949

Освіта:

У 1972 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту зі спеціальності «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 1983 року. Дисертацію захистив у Харківському політехнічному інституті за спеціальністю «Електричні машини».

Тема дисертаційної роботи: «Высокочастотные методы контроля параметров асинхронных двигателей».

Доктор технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізничного транспорту».

Тема дисертаційної роботи: «Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об’єктів залізничного транспорту».

Вчене звання професора кафедри електротехніки та електричних машин присвоєно у 2003 році.

Напрямок наукової діяльності:

автоматизовані системи керування залізничним транспортом. Дійсний член Транспортної Академії України. Член спеціалізованих вчених рад Д64.820.01 та Д64.820.04. Підготував одного доктора та 6 кандидатів наук.

Керівник науково-дослідних робіт: «Теоретичні основи побудови координатної системи визначення місцезнаходження поїзда на залізничній ділянці» (номер держреєстрації 0106U00411), «Дослідження та розробка методів автоматизованого керування рухомим складом залізничного транспорту» (номер держреєстрації 0110U002132).

Автор:

Автор понад 240 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи видав понад 70 науково-методичних та навчально-методичних розробок, понад 80 авторських свідоцтв та патентів на винахід, вісім підручників та один навчальний посібник.

Нагороди та подяки:

Внесений до Енциклопедії сучасної України Національної академії наук України, Наукового товариства ім. Шевченка (Т. 2) (2003);
Відзначений знаком «Почесний працівник транспорту України» Міністерства транспорту та зв’язку України (2005);
Відзначений знаком «Почесна відзнака» Української державної академії залізничного транспорту (2009);
Відзначений знаком «За сприяння розвитку Південно-західної залізниці» Міністерства транспорту України, Державної адміністрації залізничного транспорту України Південно-західної залізниці (2011);
Почесна грамота від Державної адміністрації залізничного транспорту України (2015);
Почесна грамота від регіональної філії «Львівська залізниця» (2017);
Почесна грамота від Транспортної академії України (2017);
Відзначений знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2019);
Подяка Департаменту електрифікації та електропостачання Укрзалізниці (2019);
Лист подяки від департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2019).

Вибрані публікації:

  1. Бабаєв, М.М. Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики [Текст]: підручник / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, Г.І. Загарій [та ін.] – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 608 с.
  2.  Конструкція та динаміка електричного рухомого складу: підручник / C. В. Панченко, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 1. – 280 с.
  3.  Електробезпека: Підручник / С. В. Панченко, О. І. Акімов, М. М. Бабаєв та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 295 с
  4.  Стрілочний електропривід: пат. на винахід 101436 Україна.               МПК Н04К 3/00 H03J 7/00 / Бабаєв М. М., Блиндюк В. С., Ананьєва О. М., Богатир Ю. І.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. № а201201334; заявл. 23.09.2011; опубл. 25.03.2012, Бюл. № 6. 5 с.
  5. Design of a device for optimal reception of signals against the background of a two-component Markov interference [Text] / O. Ananieva, M. Babaiev, V. Blyndiuk, M. Davidenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – No. 6/9 (90), 2017. – P. 4 – 9.
  6. Quality assessment of control over the traction valve-inductor drive of a hybrid diesel locomotive [Text] / S. Buriakovskyi, M. Babaiev, B. Liubarskyi, Аr. Maslii, N. Karpenko, D. Pomazan, An. Maslii, I. Denis // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – No. 1/2 (91), 2018. – P. 68 – 75.
  7.  Development of a device for the optimal reception of signals against the background of an additive three component interference [Text] / O. Ananieva, M. Babaiev, V. Blyndiuk, M. Davidenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – No. 2/9 (98), 2019. – 6 – 13.
  8. SaiapinaInna, BabaievMykhailo, and Аnanіevа Olha. Reducing noise influence on an audio frequency track circuit. MATEC Web of Conferences 294, 03015 (2019) EOT-2019. P. 1-6. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929403015.
  1. Ananieva O. Babaiev , Blyndiuk V., Davidenko M. Improving and Interference Immunity of Railway Transport Control Systems. ICTE in Transportation and Logistics 2019. E. Ginters et al. (Eds.) Springer Nature Switzerland AG. 2020. P. 287-294. doi:https://doi. org/10. 1007/978-3-030-39688-6_36.
  2. Ананьєва О.М., Бабаєв М.М., Блиндюк В. С., Давиденко М. Г. Математична модель суміші сигналу та багатокомпонентної завади на вході колійних пристроїв тональних рейкових кіл. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2020. № 2. С. 3-7.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Електротехніка та електричні машиниАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Електротехніка та електричні машиниОрганізація контролю систем керування рухом поїздів
3Теорія електроприводаЕлектровози та електропоїзди