Супрун Олександр Данилович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1954

Освіта:

У 1979 році закінчив Харківське вище командне інженерне училище за спеціальністю «Електропостачання військових об’єктів».

Напрямок наукової діяльності:

нові технології модернізації тягових підстанцій.

Автор:

Автор понад 58 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи підготовлено до друку 15 науково-методичних і навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

  1. Супрун О.Д. Підвищення енергетичної ефективності в системах не тягового електропостачання / О.Д. Супрун, О.І. Семененко, Ю.О. Семененко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, №175. – 2018 – С. 32-46.
  2. О.Д. Супрун Дослідження електромагнітних перехідних процесів в частотно-керованому електроприводі перемикаючих пристроїв трансформаторів тягових підстанцій / О.І. Семененко, Ю.О. Семененко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, №4(додаток). – 2018 – С. 33-35.
  3. Супрун О.Д. Шляхи оптимізації періодичності технічного обслуговування обладнання систем електричної тяги / Семененко, Ю.О. Семененко, С.С. Кузьмін, В.Р. // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, №181. – 2018 – С. 24-42.
  4. Семененко О.І. Дослідження ефективності роботи згладжу вальних пристроїв перетворювальних агрегатів тягових підстанцій постійного струму / О.І. Семененко, О.Д. Супрун, Ю.О. Семененко,Ткаченко М.П. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, №6 (133)– 2018 – С. 12-21.
  5. Супрун О.Д. Електротехнічний комплекс з вітродизельною установкою гарантованого живлення для тягових підстанцій залізниць / Супрун О.Д., Семененко О.І., Ю.О. Семененко Ю.О., Рудник М.Б. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, №2 (135)– 2019 – С. 7-17.

Навчально-методичні розробки:

  1. Панченко С.В., Підручник «Електробезпека» / С.В. Панченко, М.М. Бабаєв, В.С. Блиндюк, О. І Акімов О.Д. Супрун, В.В. Панченко, Д.Л. Сушко / Харків, УкрДУЗТ – 2018 – С. 295
  2. Бабаєв М.М.,Блиндюк В.С., Супрун О.Д., Семененко О.І., Семененко Ю.О., Навчальний посібник «Проектування систем електропостачання залізниць» / Харків, УкрДУЗТ – 2019 – С. 280
  3.  Супрун О.Д., Семененко Ю.О. Практикум для проведення практичних занять з дисципліни «Тягові та трансформаторні підстанції» – Харків,-УкрДАЗТ.-2015 – С.70.
  4. Супрун О.Д., Семененко Ю. О. Лабораторний практикум з дисципліни «Електропостачання залізниць та метрополітенів» УкрДУЗТ, 2015 – С. 98
  5. Супрун О.Д., Семененко Ю.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Тягові та трансформаторні підстанції» – Харків,- УкрДАЗТ.-2018 – С.26.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Електропостачання залізниць та метрополітенівЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
2Основи електропостачанняЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
3Побудова та режими роботи СЕП швидкісного транспортуЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
4Тягові та трансформаторні підстанціїЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
5Енергозбереження та енергоощадні технологіїЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
6Енергозбереження та енергоощадні технології в системах електропостачанняЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
7Новітні технології підвищення ефективності в електроенергетичних системахЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
8Новітні технології підвищення ефективності систем електропостачання залізницьЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології