Електропостачання та ресурсозберігаючі технології

Шифр: 24331

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13100

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Електропостачання та ресурсозберігаючі технології” є к.т.н., доцент Панченко В.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі електромеханіки, обслуговування та ремонту систем електропостачання залізниць та інших споживачів.

Студенти вчаться застосовувати сучасну елементну базу при експлуатації електричних систем електропостачання. Окрему увагу приділено впливу якісних характеристик енергопостачання на рівень витрат електроенергії, ефективності запровадження акумулюючих систем на залізничному транспорті, впливу режимів роботи систем електропостачання на енергетичні показники електроспоживачів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі електромеханіки на транспорті та інших галузях економіки.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією систем електропостачання. Один з головних аспектів програми – перспективні системи електропостачання та впровадження ресурсозберігаючих технологій для промислових споживачів, що значно поліпшують економічність та безперебійність їх роботи.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи побудови, проектування й обслуговування пристроїв електропостачання залізниць;
  • вивчаються методи аналізу енерговитратності систем електропостачання, оцінюючи рівень задач щодо можливості впровадження ресурсозберігаючих технологій та перспективу їх вирішення;
  • впровадження аналітичної системи діагностики управлінських заходів на підприємствах, вибір для них оптимальної стратегії з метою, забезпечення стійкої конкурентоздатності;
  • вивчаються основи проведення аналізу та перспективи впровадження енергозберігаючих технологій при проведенні інженерної та наукової роботи;
  • формуються знання правил технічної експлуатації залізниць, інструкції з сигналізації, правил технічної експлуатації електроустановок та правил улаштування електроустаткування.
  • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку та проектування систем електропостачання на основі використання обчислювальної техніки;
  • вивчається організація та здійснення технічного обслуговування, експлуатації й ремонту як систем електропостачання в цілому, так і окремих їх вузлів;
  • формуються навички розробки окремих елементів та підсистем електропостачання, підтримання заданої експлуатаційної надійності, гарантування безпеки та економічності передачі електричної енергії;
  • формуються навички впровадження ресурсозберігаючих технологій в системах електропостачання;
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації.

Можливості працевлаштування

Для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської й дослідницької діяльності в галузі створення як систем електропостачання електрорухомого складу, так і інших електромеханічних систем, проектних та дослідних робіт у галузі автоматизації керування на залізничному транспорті.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» та інші). Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.