ОПП “Електропостачання та ресурсозберігаючі технології ” магістр

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Галузь знань 14 – Електрична інженерія
Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «Електропостачання та ресурсозберігаючі технології»
Наступна акредитація – у 2025 році