Електричний транспорт

Шифр: 28427

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ-й магістерський рівень
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Електричний транспорт” є

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у питаннях, що стосуються виробництва, передачі, розподілення та перетворення електричної енергії, електротехнічного устаткування, електромеханічного та комутаційного обладнання, електромеханічних та електротехнічних комплексів та систем, експлуатації, ремонту та технічного обслуговування магістрального, міського і промислового електричного транспорту.

Студенти вчяться розв’язувати спеціалізовані задачі і практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, , у тому числі на магістральному, міському і промисловому електричному транспорті.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проєктуванням, експлуатацією та обслуговуванням магістрального, міського і промислового електричного транспорту та систем електропостачання.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи проєктування, побудови, експлуатації й обслуговування електричного транспорту і пристроїв електропостачання;
  • вивчаються методи аналізу та розрахунку основних підсистем і функціональних вузлів електричного транспорту, шляхи та перспективи їх вдосконалення;
  • вивчаються методи організації технічного обслуговування електричного транспорту, пошуку відмов і проведення спеціальних вимірювань на електричному транспорті;
  • формуються знання правил технічної експлуатації залізниць, інструкції з сигналізації, інструкції з руху поїздів та маневрової роботи;
  • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку та проєктування електричного транспорту та його вузлів на основі використання обчислювальної техніки, особливо мікропроцесорів і мікро-ЕОМ;
  • вивчається організація і здійснення технічного обслуговування, експлуатації й ремонту як електричного рухомого складу в цілому, так і окремих його вузлів;
  • формуються навички розробки окремих елементів та вузлів електричного транспорту,
  • підтримання заданої експлуатаційної надійності функціонування електричного транспорту, гарантування безпеки та економічності руху;

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності працевлаштовуються на управлінських посадах в структурних підрозділах Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, управлінь залізниць та міського електротранспорту, на підприємствах будування та ремонту електричного рухомого складу, в депо залізничного та міського електротранспорту, на метрополітенах, в науково-дослідницьких та проєктних інститутах, конструкторських бюро. Випускники досконало оволодівають електронною, обчислювальною технікою і мікропроцесорними автоматизованими системами керування. Випускники працюють в конструкторських бюро з проєктування та розробки транспортних систем, на заводах з виготовлення трамваїв, тролейбусів, перспективних високошвидкісних транспортних засобів, на підприємствах з експлуатації, ремонту електротранспорту та систем електропостачання.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проєктно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка», ТОВ «ВО ОВЕН» та інші).

Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom, ОВЕН та інші.