Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

Шифр: 17454

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 107.26

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13500

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту” є к.т.н., Д.А.Фаст

Мета навчання за освітньою програмою

Отримання сукупності знань, умінь та навичок з проектування, будівництва, експлуатації, технічного обслуговування об’єктів та систем рейкового міського електротранспорту, рейкового промислового транспорту та залізничного транспорту загального призначення.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в майбутній професійній діяльності в галузі проектування, будівництва, експлуатації, технічного обслуговування об’єктів та систем рейкового міського електротранспорту, рейкового промислового транспорту та залізничного транспорту загального призначення. В рамках освітньої програми розглядаються питання безпосередньо пов’язані з особливостями конструкції, функціонування систем та об’єктів рейкового міського електротранспорту, рейкового промислового транспорту, штучних споруд, методами та засобами контролю за якістю будівельних та ремонтних робіт, робіт, які виконуються при поточному утриманні залізничної колії. Достатню уваги в програмі приділяється питанням забезпечення безпеки руху поїздів, що враховують психологічні особливості сприйняття інформації людиною та її поведінку в нештатних та небезпечних ситуаціях.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації;
  • вивчаються методи проектування, ремонту, експлуатації, поточного утримання залізничної колії, її пристроїв та штучних споруд (мостів, тунелів, труб, земляного полотна та інш.), перспективи технічного розвитку залізничної галузі;
  • вивчаються сучасні методи розрахунку залізничної колії та інших будівельних об’єктів залізничної інфраструктури;
  • вивчаються технології виконання колійних та будівельних робіт із застосуванням сучасної колійної та будівельної техніки;
  • вивчаються питання, що пов’язані з забезпеченням безпеки руху поїздів, норм екологічної, промислової безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту при будівництві, реконструкції, експлуатації та поточному утриманні залізничної колії та штучних споруд;
  • вивчаються сучасні підходи щодо проведення інженерних, гідрометричних та інженерно-геологічних робіт при проектуванні, будівництві та експлуатації швидкісних залізничних ліній.

Можливості працевлаштування

Бакалавр за освітньою програмою «Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту» може здійснювати інженерно-технічну, інженерно-технологічну, організаційно-управлінську, проектно-конструкторську професійну діяльність в підприємствах та організаціях різних форм власності, які пов’язані з проектуванням, будівництвом, експлуатацією, технічним обслуговуванням об’єктів та систем залізничного транспортного незагального та загального користування. Зокрема, майбутнім місцем роботи можуть бути комунальні господарства міст (метрополітен, трамвайне, дорожнє господарство), промислові підприємства, а також структурні та лінійні підрозділи АТ «Укрзалізниця». Ось далеко не повний перелік посад: майстер шляховий, майстер тунельний, майстер мостовий, майстер дистанції (цивільних споруд, дистанції колії), бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд, майстер дільниці з дефектоскопії, майстер виробничої дільниці, майстер дільниці з дефектоскопії, бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту, бригадир (звільнений) підприємств метрополітенів, сигналіст та інші.

Додаткова інформація

Після успішного завершення навчання за освітньою програмою випускники мають мають право здобувати ступінь магістра по спеціальності 273 «Залізничний транспорт».