Фаст Денис Андрійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1981

Освіта:

У 2000 році закінчив Вінницький транспортний коледж та вступив до Харківської державної академії залізничного транспорту ім. С.М. Кірова на спеціальність «Залізничні споруди та колійне господарство». У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2013 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія.

Отримав звання доцента кафедри колії та колійного господарства у 2016 р.

Тема дисертації: Відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал полімерними матеріалами на залізничних коліях метрополітенів. Науковий керівник – к.т.н., доц. В.П. Шраменко.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження роботи підрейкової основи в умовах метрополітену.

Автор:

Автор 28 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Шраменко В.П. Дослідження напружено-деформованого стану дерев’яної шпали метрополітену за допомогою програмного комплексу ”Лира” / В.П. Шраменко, Д.А. Фаст, О.В. Богданова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 142. – С. 188 – 193.
  2. Фаст Д.А. Розрахунок техніко-економічної ефективності при відновленні дерев’яних шпал метрополітену пластмасою акриловою самотвердною АСТ-Т / Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Ч. 2. – С. 197 – 200.
  3. Фаст Д.А. Розрахунок на міцність дерев’яної шпали та визначення її несучої здатності у тунелі метрополітену / Научные труды SWorld: международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2015. – Вып. 3(40). – Том 1. – С. 36 – 41.
  4. Фаст Д.А. Розрахунок дерев’яної шпали в тунелі метрополітену на міцність / Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 157. – С. 13 – 17.
  5. Фаст Д.А. Формування просторової жорсткості рейкових опор метрополітену / Д.А. Фаст, А.С. Малішевська // Мир науки и инноваций: международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2015. – Вып. 2(2). – Том 1. – С. 48 – 55.
  6. Даренський О.М. Основи наукових досліджень : Конспект лекцій з дисципліни „Основи наукових досліджень” / О.М. Даренський, Д.А.Фаст, Д.О. Потапов. – Х. : УкрДУЗТ, 2016. – 74 с
  7. Alexander Darenskiy, Volodymyr Vitolberg, Denis Fast, Andrii Klymenko, Yaroslav Leibuk. A mathematical model of the rail track presented as a bar on elastic and dissipative supports under the influence of moving loads / Materials Science, Engineering and Chemistry – Transbud’2017. MATEC Web of Conferences. Volume 116, 03002 (2017).
  8. Denis Fast, Natalia Bugaets, Volodymir Vitolberg, Alexandr Lichodey, Volodymyr Stefanov. Specific feature of the restoration of operability of KPP-5 fasteners by using PRP-3.2 and PRP-3.2.1 rail pads / 7-th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018). MATEC Web of Conferences. Volume 230, 01005 (2018).
  9. D A Fast, V P Shramenko, O S Starukh, O V Ivanchenko and I L Strachnyi. Simulation of performance of subway wooden sleepers and determination of their tense state using Lira software complex / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Transbud), 708 (2019) 012006.
  10. D A Fast, V P Shramenko, R A Gonchar, V V Pashchenko and H A Radionov. Theoretical studies of the deformability and stress state of sleepers in the subway tunnel / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Transbud), 708 (2019) 012007.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: