Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

Шифр: 1880

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Історія України або Географія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 105.91

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту” є к.т.н., доцент О.А.Калінін

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі будівництва, проектування та технічної експлуатації споруд залізничного призначення – мостів, тунелів, труб, транспортних та навантажувально-розвантажувальних ес­такад, залізничних платформ, споруд різ­но­го призначення, конструкцій контактної мережі та інш.

Студенти вчаться застосовувати сучасні інформаційні технології і програмні комплекси (Autocad, SketcUp, Ліра тощо) для проектування окремих конструкцій та споруд в цілому. Вивчають сучасні технології будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд залізничного призначення. Окрему увагу приділено технічній експлуатації споруд та відновленню експлуатаційних властивостей матеріалів і будівельних конструкцій.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі будівництва та технічної експлуатації споруд залізничного призначення.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, будівництвом та експлуатацією споруд залізничного призначення. Один з головних аспектів програми – приділення особливої уваги утриманню, технічній експлуатації та реконструкції існуючих інженерних споруд (мостів, тунелів, труб тощо) з використанням сучасних методів розрахунку та матеріалів, а також новітніх технологій виконання робіт.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирі­шу­ва­ти практичні завдання у сфері будівництва та цивіль­ної інженерії, що характеризуються комплексністю і системністю, на основі застосування основних теорій та методів фундаментальних та прикладних наук;
 • вивчаються основні принципи проектування, організації будівництва споруд залізничного призначення (мостів, тунелів, труб тощо);
 • вивчаються методи обстеження, випробування та підсилення конструкцій і споруд;
 • вивчаються методи організації будівництва, капітального ремонту та реконструкції споруд залізничного призначення (мостів, тунелів, труб тощо);
 • формуються знання правил будівництва і технічної експлуатації споруд залізничного призначення (мостів, тунелів, труб тощо);
 • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку та проектування конструкцій та споруд на основі використання обчислювальної техніки;
 • вивчається сучасні програмні комплекси (Autocad, SketcUp, Ліра тощо) для розрахунку і проектування конструкцій та споруд;
 • формуються навички розрахунку окремих конструкцій та будівель в цілому, підтримання заданої експлуатаційної надійності, гарантування безпеки під час виконання будівельних робіт;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації.

Випускники університету працевлаштовуються:

 • на залізницях: на підприємствах служб колії – мостобудівельних поїздах, мостовипробувальних станціях; на підприємствах інших служб;
 • в проектно-вишукувальних організаціях, у т.ч. таких, що спеціалізуються на реконструкції будівель, мостів, тунелів, інженерних споруд;
 • в будівельних організаціях всіх профілів – інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок та ін.;
 • на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій – інженерами-технологами, майстрами, начальниками цехів та ін.;
 • в організаціях-забудовниках – менеджерами проектів, представниками замовника, працівниками технічного нагляду;
 • в державних структурах, що здійснюють нагляд і контроль за будівництвом, інвентаризацію будівель та споруд – інспекторами, експертами;
 • в експертних та інжинірингових установах – експертами з будівельних конструкцій і споруд;
 • в комерційних структурах, що здійснюють реалізацію будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання.

Додаткова інформація

Сучасні умови експлуатації об’єктів інфраструктури залізниць потребують для свого існування постійного на­гля­ду, ремонту та відновлення. Враховуючи особливості залізничного транспорту, бакалаври поєднують в собі глибокі фундаментальні, професійні знання та різноманітну практичну підготовку. Для підготовки використовується сучасна навчально-матеріальна база, натурні зразки устаткування, діючий полігон.

Тільки в Харкові близько 15 проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (проектні інститути Укрзалізничпроект, Хардіпротранс, Метропроект, Укрдіпродор, ПівдентрансНДІпроект, Гідропроект, структурні та виробничі підрозділи регіональних філій, філій «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», «Центр діагностики залізничної інфраструктури» АТ «Укрзалізниця» тощо).

Студенти навчаються у сучасних учбових корпусах, спеціалізованих аудиторіях, кабінетах ділового спілкування та комп’ютерних класах, обладнаних сучасними ПК, користуються науково-технічною бібліотекою, медіатекою тощо.