Співробітники кафедри ЗКТС

Плугін Андрій Аркадійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Плугін Андрій Аркадійович

Доктор технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (ХДТУБА) за спеціальністю 05.23.05  Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи», науковий консультант – лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Бабушкін В.І.

Напрямок наукової діяльності: розвиток теоретичних та експериментальних основ складу, структури, властивостей, руйнування, корозії, довговічності, технології бетону та залізобетону, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту конструкцій залізничної колії, споруд, будівель.

Автор понад 310 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 25 патентів на винаходи. Підготував 6 кандидатів і 1 доктора наук.

Скорик Олексій Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

Скорик Олексій Олексійович

Кандидат технічних наук з 1996 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 03.04.01 за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення довговічності залізничної колії метрополітену в умовах електрокорозійних впливів».

Напрямок наукової діяльності: подовження строків служби залізничних конструкцій і споруд в експлуатаційних умовах

Автор 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Штомпель Анатолій Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

Штомпель Анатолій Миколайович

Кандидат технічних наук з 1990 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 114.03.06 Ленінградського інституту інженерів залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова за спеціальністю 05.22.06 – Залізнична колія. Тема дисертації – Оцінка зміни стійкості температурно-напруженноої колії при напрацюванні тоннажу. Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки УРСР, д.т.н. професор В.І. Ангелейко.

Напрямок наукової діяльності: управління технічним станом конструкції залізничної колії в процесі її експлуатації.

Автор 90 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має чотири авторських свідоцтва на винаходи.

Мануйленко Володимир Григорович

доцент

Мануйленко Володимир Григорович

Доцент кафедри колії та колійного господарства.

Напрямок наукової діяльності: будівельні роботи і процеси, технічна та нормативна документація.

Автор 27 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Потапов Дмитро Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Потапов Дмитро Олександрович

Кандидат технічних наук з 2007 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 зі спеціальності 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Подовження термінів служби рейок системним шліфуванням в процесі експлуатаціїі». Науковий керівник – к.т.н., проф. В.П. Шраменко.

Напрямок наукової діяльності: підвищення експлуатаційної надійності роботи рейок у колії.

Автор 35 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Вітольберг Володимир Геннадійович

кандидат технічних наук, доцент

Вітольберг Володимир Геннадійович

Кандидат технічних наук з 2013 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – Залізнична колія. Тема дисертації: «Прогнозування ресурсу роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 в умовах залізничних колій незагального користування». Науковий керівник – д.т.н., доц. О.М. Даренський.

Напрямок наукової діяльності: проміжні рейкові скріплення, удосконалення конструкції залізничної колії.

Автор 29 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патентa.

Овчинніков Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Овчинніков Олександр Олександрович

Кандидат технічних наук з 2013 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: Підвищення ресурсу підрейкових підкладок на криволінійних ділянках залізничної колії метрополітену шляхом застосування пластичного змащення. Науковий керівник – проф. В.П. Шраменко

Напрямок наукової діяльності: Підрейкові підкладки на ділянках залізничних колії метрополітену.

Автор 14 наукових праць, 3 навчально-методичних розробки та 1 патент.

Возненко Сергій Іванович

кандидат технічних наук, доцент

Возненко Сергій Іванович

Кандидат технічних наук з 1999 р. Дисертацію захистив у спеціалізованійвченійраді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали, конструкції та споруди. Тема дисертації: Герметизирующие композиции на основе цемента и КУС для обводненных тоннелей. Науковий керівник – д.х.н., проф. А.М. Плугін.

Напрямок наукової діяльності: Ремонтні склади для штучних споруд. Подовження строку служби споруд.

Автор 37 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Фаст Денис Андрійович

кандидат технічних наук, доцент

Фаст Денис Андрійович

Кандидат технічних наук з 2013 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Отримав звання доцента кафедри колії та колійного господарства у 2016 р. Тема дисертації: «Відновлення експлуатаційних властивостей дерев’яних шпал полімерними матеріалами на залізничних коліях метрополітенів». Науковий керівник – к.т.н., доц. В.П. Шраменко.

Напрямок наукової діяльності: дослідження роботи підрейкової основи в умовах метрополітену.

Автор 28 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Бугаєць Наталія Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент

Бугаєць Наталія Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення несучої здатності рейкошпальної основи залізничних колій незагального користування». Науковий керівник д.т.н., проф. О.М. Даренський.

Напрямок наукової діяльності: дослідження роботи баласту й земляного полотна під впливом рухомого складу, сучасні матеріали для поліпшення роботи досліджуваних елементів.

Автор 38 наукових праць та навчально-методичних розробок.