Плугін Андрій Аркадійович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1963

Освіта:

У 1985 р. закінчив будівельний факультет Харківського інституту інженерів залізничного транспорту та отримав кваліфікацію інженера шляхів сполучення – будівельника за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство»

Кандидат технічних наук з 1994 р. Дисертацію захистив у Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ) за спеціальністю 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Удосконалення складу та структури бетону з урахуванням електроповерхневих властивостей його складових для підвищення міцності та стійкості виробів кільцевого перерізу», науковий керівник – лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. В.І. Бабушкін

Доктор технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (ХДТУБА) за спеціальністю 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи», науковий консультант – лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. В.І. Бабушкін

Напрямок наукової діяльності:

розвиток теоретичних та експериментальних основ складу, структури, властивостей, руйнування, корозії, довговічності, технології бетону та залізобетону, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту конструкцій залізничної колії, споруд, будівель.

Науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії підрейкових основ і спецзалізобетону (ГНДЛ-6)

Дійсний член Академії будівництва України і Транспортної академії України

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02; член експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з архітектури, будівництва та геодезії; експерт секції за фаховим напрямом «Технології будівництва, дизайн, архітектура» Наукової ради МОН України;  член галузевої експертної ради ГЕР-19 «Архітектура та будівництво» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; член технічного комітету стандартизації TK 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»; член редакційних колегій Збірника наукових праць УкрДУЗТ, збірника наукових праць ДНУЗТ «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», Вісника Одеської державної академії будівництва і архітектури.

Автор:

понад 350 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них 15 монографій, 9 навчальних посібників, 25 патентів на винаходи, багатьох нормативних документів: національних стандартів, державних і галузевих будівельних норм, технічних умов України, стандартів підприємства, інструкцій, правил Укрзалізниці. Підготував 8 кандидатів і 2 докторів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2007); Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2009); Знак «Залізнична слава» ІІІ ступеня (2010); Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011); Грамота Транспортної академії України (2012); Знак «За сприяння розвитку залізничного транспорту» (2013); Почесна грамота Південно-Західної залізниці (2015); Пам’ятний знак «150 років залізничним військам» (2015); Подяка Міністра освіти і науки України (2018); Лауреат Премії ім. акад. М.С. Буднікова Академії будівництва України (2019); Лауреат Премії Української академії наук (2019); Стипендіат іменної стипендії Харківської ОДА ім. Г.Ф. Проскури для видатних науковців (2021)

Вибрані публікації:

 1. Плугін, Д.А. Захист об’єктів транспортної інфраструктури від електричних і вібраційних впливів наземного рейкового транспорту // Д.А.Плугін, А.А.Плугін, О.С.Борзяк, О.В.Палант, О.М.Савченко // Науковий вісник будівництва, Т.90, №4, 2017. – С.250-254.
 2. Plugin, A. Independent diagnostic computer systems with the ability to restore operational character- istics of construction facilities / Andrii Plugin, Liudmyla Trykoz, Oleh Herasymenko, Anton Pluhin, Vitaliy Konev // Diagnostyka, 2018, Vol. 19, No. 2, p. 13-23.
 3. Касьянов В.В. Електропровідні покриття на основі портландцементу для захисту від електрокорозії і ремонту конструкцій та споруд залізниць / В.В.Касьянов, А.А.Плугін // Будівництво, матеріалознавство, машинознавство. – 2018. – Вип.104. –  С.151-159.
 4. Palant O. Use of liners made of concrete on quartz aggregates and polyurethane composition to re duce vibration, noise and improve the stability of tramway track / Olena Palant, Dmytro Plugin, Andrii Plugin, Alexey Lobiak, and Oleksii Pluhin // Matec Web of Conferences, V.230, 03014 (2018), 9 pp.
 5. Lobiak A. Modelling of motorway bridge spans under modernization with consideration of rheological properties of the materials / Alexey Lobiak, Andrii Plugin, Larisa Kravtsiv, and Oksana Kovalova // Matec Web of Conferences, V.234, 04004 (2018), 5 pp.
 6.  Плугін, А.А. Деформативні властивості ґрунтополімерного композита: Методика експериментальних досліджень / А.А. Плугін, С.В. Мірошніченко, А.С. Звєрєва, І.В. Резніченко // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – 2018. – Вип. 182. – С.44-52.
 7. Plugin A.A., Plugin D.A., Pluhin O.A., Borziak O.S. (2020) The Influence of the Molecular Structure of Polyurethane on Vibro- and Electroinsulation Properties of the Tramway Structures. In: Blikharskyy Z., Koszelnik P., Mesaros P. (eds) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 47. Springer, Cham.
 8. Звєрєва А.С. Деформативні властивості ґрунтополімерного композиту: Експериментальні дослідження / А.С. Звєрєва, А.А. Плугін, С.В. Мірошніченко, І.В. Резніченко // Вісник ОДАБА. – 2019. – Вип. 76. – С.136-141. 
 9. L V Trykoz, S V Panchenko, D O Bondarenko, A A Plugin and O S Borziak. The electric surface interaction in the soil-slag-biological solids system. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012110. IOP Publishing.
 10. Плугін А.А., Мірошніченко С.В., Калінін О.А., Ляху Л.В., Ганжела С.Ю. Експериментальні дослідження тріщиностійкості залізобетонних шпал з безпідкладковим пружним рейковим скріпленням // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – 2020. – Вип. 192. – С.11–23.
 11. Plugin, A.A., Miroshnichenko, S.V., Lobiak, O.V., Kalinin, O.A., Plugin, D.A. Crack resistance of reinforced-concrete sleepers with elastic rail fastening systems without base-plate. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1002(1) (2020) 012010.
 12. A.A.Plugin, O.A.Pluhin, V.V.Kasyanov, O.I.Dyomina, D.O.Bondarenko. Portland cement-based penetrating electrically conductive composition for protection against electrocorrosion. Funct. Mater. 2021; 28 (1): 121-130.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкційЗалізничні споруди та колійне господарство
2Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкційПромислове і цивільне будівництво
3Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкційБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
4Діагностика та підсилення земляного полотнаЗалізничні споруди та колійне господарство
5Модифікація бетонів і будівельних розчині хімічними та мінеральними добавками і полімерамиБудівництво та цивільна інженерія
6Теоретичні основи структуризації наукових дослідженьЗалізничний транспорт
7Теоретичні основи структуризації наукових дослідженьБудівництво та цивільна інженерія
8Теоретичні основи структуризації наукових дослідженьТранспортні технології (на залізничному транспорті)
9Нагляд за технічним станом будівель і спорудПромислове та цивільне будівництво