Керівний склад вченої ради Д64.820.02

Лобяк Олексій Вікторович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Лобяк Олексій Вікторович

Кандидат технічних наук з 2002 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонного мембранного покриття». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: проектування і розрахунок будівельних конструкцій з використанням сучасних технологій комп’ютерного моделювання.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Плугін Андрій Аркадійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Плугін Андрій Аркадійович

Доктор технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (ХДТУБА) за спеціальністю 05.23.05  Будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи», науковий консультант – лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Бабушкін В.І.

Напрямок наукової діяльності: розвиток теоретичних та експериментальних основ складу, структури, властивостей, руйнування, корозії, довговічності, технології бетону та залізобетону, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту конструкцій залізничної колії, споруд, будівель.

Автор понад 310 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 25 патентів на винаходи. Підготував 6 кандидатів і 1 доктора наук.