Спеціалізована вчена рада Д64.820.02

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Плугін Дмитро Артурович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Спеціалізована вчена рада Д64.820.02 діє з 1996 року. Раді надано право прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди,
  • 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

Рада здійснює свої повноваження відповідно до Наказу МОН №530 від 06.06.2022 р.