Стипендії Харківської ОДА

Ватуля Гліб Леонідович

проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

Ватуля Гліб Леонідович

Доктор технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій». Науковий консультант – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: оптимальне проектування сталебетонних і комбінованих конструкцій та їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Автор 130 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 10 патентів.

Прохорченко Андрій Володимирович

професор, д.т.н., доц.

Прохорченко Андрій Володимирович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента. Дійсний член Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності: формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування.

В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку більше 70   публікацій, з них 10 наукових статей, що індексуються у науко-метричній базі Scopus, 7  навчально-методичних розробок , 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.

Борзяк Ольга Сергіївна

к.т.н., доцент

Борзяк Ольга Сергіївна

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Механізм електрокорозії бетону залізобетонних конструкцій в складних умовах експлуатації».

Напрямок наукових досліджень: фізико-хімічні дослідження будівельних матеріалів, процесів їх створення та корозії, дослідження електрокорозійних впливів на конструкції та споруди залізниць і розробка заходів із захисту від них.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них 7 монографій та 1 навчального посібника. Має 4 патенти.