Прохорченко Андрій Володимирович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, доцент

Рік народження: 1982

Освіта:

Закінчив у 2001 році Артемівський технікум залізничного транспорту за спеціальністю “ Організація перевезень і управління на залізничному транспорті ”. У 2005 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента. Дійсний член Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності:

Формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування.

Автор:

В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку більше 70   публікацій, з них 10 наукових статей, що індексуються у науко-метричній базі Scopus, 7  навчально-методичних розробок , 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Improvement of the technology of accelerated passage of low-capacity car traffic on the basis of scheduling of grouped trains of operational purpose / Prokhorchenko A., Parkhomenko L., Kyman A., Matsiuk V., Stepanova J.//Procedia Computer Science.Р. 86-94. (SciVerse Scopus, WoS) Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919301188
 2. Розробка вимог до автоматизованої системи управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури України / Прохорченко А.В., Прокопов А.О., Найденов О.О., Святова І.І. // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту -Харків:УкрДУЗТ, 2018. Вип. 5. С.23-31. (Index Copernicus) Режим доступу: http://jiks.kart.edu.ua/article/view/146307
 3. Управління пропускною спроможністю міжнародних залізничних транспортних коридорів за принципом One-Stop-Shop / Прохорченко А.В., Онуфрієнко Г.С., Невара С.О., Кальницький П.С. // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту-Харків:УкрДУЗТ,2018.-Вип.177.-С.123-124 (Index Copernicus) Режим доступу: http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/zbirnuk-177.pdf
 4. Вибір способу розділення залізничної галузі України на основі світового досвіду / Прохорченко А.В., Пучков І.О., Погорілий В.С., Соловйова І.І.// Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту -Харків:УкрДУЗТ,2018.-Вип.177.-С.125-126. (Index Copernicus) Режим доступу: http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/zbirnuk-177.pdf
 5. Прохорченко А. В. Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах україни в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів / Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – 2017. – Вип. 169. – С. 213-224. 
 6. Butko T. Prokhorchenko A., Muzykin M. An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5(3(83)). – P. 47-55.
 7. Butko T., Prokhorchenko A., Kyman A. Formalization of the technology of arranging tactical group trains // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – 3 (76). – P. 38-43.
 8. Прохорченко А. В., Кравченко Д. О. Аналіз наукових досліджень щодо проектування транспортних мереж високошвидкісного та звичайного руху / Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – 2015. – Вип. 154. – С. 70-74. 
 9. Prokhorchenko A. Investigation of scale- invariant property of organization system of train traffic volume based on the percolation theory / Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2014. – Vol. 5(53). – P. 56-64. 
 10. Прохорченко А.В., Петренко В.Г. Дослідження пропускної спроможності залізничної інфраструктури з позиції теорії транспортних потоків / Збірник наукових праць Української державної академії залізничного трансспорту. – 2014. – Вип. 145. – С. 88-95. 
 11. Прохорченко А.В. Проблеми розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах ринкових відносин / Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – Вип.4. – С. 36-41. 
 12. Prokhorchenko A. Analysis of survivability of the system of organisationof trains flow on percolation theory / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – Vol. 6. – 3(66). P.-10. 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Управління експлуатаційною роботоюОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Пасажирські перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Організація швидкісних та високошвидкісних перевезеньОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Методи математичного та компьютерного моделюванняОрганізація перевезень і управління на транспорті