Керівний склад вченої ради Д64.820.04

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів». Науковий консультант – д.т.н., проф. Т.В.Бутько.

Напрямок наукової діяльності – питання удосконалення організаційної структури і системи управління залізницями та іншими видами транспорту в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів.

Є автором  357 публікації, з них 201 наукова, 5 патентів та 29 праць навчально-методичного характеру, у тому числі 5 з грифом МОН України.

Прохорченко Андрій Володимирович

професор, д.т.н., доц.

Прохорченко Андрій Володимирович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента. Дійсний член Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності: формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування.

В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку більше 70   публікацій, з них 10 наукових статей, що індексуються у науко-метричній базі Scopus, 7  навчально-методичних розробок , 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.