Ломотько Денис Вікторович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1974

Освіта:

Освіта вища. У 1996 р. з відзнакою закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті». У 2016 році вивчав курс Фінансовий менеджмент у Київ-Могілянській академії.

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено в 2001 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Вчене звання доцента кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2003 році.

Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 2009 році зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи.

Вчене звання професора кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2010 році.

Академік Транспортної академії України з 2010 року. Академік Академії технічних наук України з 2020 р.

З 1994 р. по теперішній час працював складачем поїздів ст. Куп’янськ-Сортувальний (Південна залізниця), асистентом кафедри Залізничні станції та вузли, вантажна та комерційна робота, інженером Обчислювального центру УкрДАЗТ, асистентом кафедри Обчислювальної техніки та систем управління, доцентом кафедри Управління вантажною та комерційною роботою, деканом факультету Управління процесами перевезень , докторантом кафедри Управління експлуатаційною роботою, завідувачем кафедри Управління вантажною та комерційною роботою, проректором з наукової роботи університету,  професором кафедри Транспортних систем та логістики, завідувачем кафедри Транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності:

Питання удосконалення організаційної структури і системи управління залізницями та іншими видами транспорту в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів.

Підготував 6-х кандидатів наук. Керує підготовкою 3-х аспірантів.

Автор:

Ломотько Д.В. має  368 публікації, з них 201 наукова, 5 патентів та 31 праця навчально-методичного характеру, у тому числі 5 з грифом МОН України.

Гарант освітньо-наукової програми «Організація перевезень і управління на транспорті» (Галузь знань 27 – Транспорт, Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті, другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Нагороди та подяки:

Почесний працівник транспорту України з 2005 року. Кавалер нагороди Залізнична слава. Почесна грамота Міністра транспорту та зв’язку України Г.М.Кірпи. Почесна грамота начальника Південної залізниці. Почесна грамота Південно-Західної залізниці.

Вибрані публікації:

 1. D V Lomotko, H O Prymachenko, O V Kovalova, O V Shkurenko and Y I Hryhorova. Use of modern logistics technologies in terms of saving resources //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1021. – №. 1. – С. 012041. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012041
 2. Ломотько, Д., Філіпський, О., Ломотько, М., & Красноштан, О. Формування узгодженого графіка руху для мультимодальних пасажирських перевезень за участю залізничного транспорту //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2019. – №. 2. – С. 49-58.
 3.  Lomotko, D. V., Arsenenko, D. V., Nosko, N. A., & Kovalova, O. V. Formalization of rolling stock distribution processes by using dynamic model //Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2018. – №. 6 (78). – P. 143-154.- DOI : 10.15802/stp2018/154410
 4. Ломотько Д.В., Арсененко Д.В., Сморкісь І.В. Формування систем підтримки прийняття рішень з використанням когнітивних технологій у ланцюгах доставки контейнерів залізницями //Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2018. – №. 83. – С. 93-99.- DOI : 10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.93
 5. Ломотько, Д. В., Воскобойников, Д. Г., Листопад, М. С., & Сірадчук, А. Д. Шляхи удосконалення технології мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень //Транспортные системы и технологии перевозок. – 2017. – №. 13. С. 59-66. – DOI : 10.15802/tstt2017/110770
 6. Lomotko D. V., Alyoshinsky E. S., Zambrybor G. G. Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways //Transportation Research Procedia. – 2016. – Т. 14. – С. 2762-2766. – DOI : 10.1016/j.trpro.2016.05.482
 7. Ломотько Д. В., Даценко Г. Г. Аналіз рівня сервісу в умовах транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях //Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – №. 161. – С. 25-35.
 8. Ломотько Д. В., Ковальов А. О., Ковальова О. В. Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Т. 6. – №. 3 (78). – С. 11-17.- DOI : 10.15587/1729-4061.2015.54496
 9. Ломотько Д. В. Удосконалення переробки масових вантажів залізничним транспортом в умовах створення інформаційно-керуючої системи //Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.–Харків: УкрДАЗТ. – 2011. – С. 119-125.
 10. Ломотько Д. В., Бутько Т. В., Панкратов В. І. Формування логістичних технологій на базі інформаційно-керуючої системи підприємствами промислового залізничного транспорту //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – №. 1. – С. 44-48.
 11. Ломотько Д. В. Методологічний аспект формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів // Зб. Наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2009.- Вип. 102. – С.138-147
 12. Ломотько Д. В. Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів //дис… д-ра техн. наук/Д.В. Ломотько.–Харків. – 2008.- 480 c.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ЛогістикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Методи наукових досліджень та інтелектуальна власністьОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Сервіс та бізнес на транспортіТранспортний сервіс та логістика
4Методи наукових дослідженьОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Методи наукових дослідженьЗалізничний транспорт
6Засоби та методи досліджень транспортних технологійТранспортні технології (на залізничному транспорті)