Співробітники кафедри ТСЛ

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів». Науковий консультант – д.т.н., проф. Т.В.Бутько.

Напрямок наукової діяльності – питання удосконалення організаційної структури і системи управління залізницями та іншими видами транспорту в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів.

Є автором  368 публікації, з них 211 наукових, 5 патентів та 31 праця навчально-методичного характеру, у тому числі 5 з грифом МОН України.

Лючков Дмитро Степанович

Кандидат технічних наук, доцент

Лючков Дмитро Степанович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Удосконалення організації вагонопотоків на мережі залізниць при міжнародних перевезеннях вантажів». Науковий керівник – к.т.н., доц. І.В.Берестов.

Напрямок наукової діяльності: транспортні системи та логістика, взаємодія видів транспорту, перевезення небезпечних вантажів.

Автор понад 40 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Лючкова Д.С. видано та підготовлено до друку 20 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 9

 

Примаченко Ганна Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент, чл.-кор. АТНУ

Примаченко Ганна Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є. С. Альошинський.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення логістичних технологій вантажних та пасажирських перевезень, використання логістичних підходів на залізничному транспорті

Є автором 121 публікації. Має 2 патенти, 2 авторських свідоцтва.

Балака Євгеній Іванович

Кандидат економічних наук, доцент

Балака Євгеній Іванович

Кандидат економічних наук з 1991 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 063.06.01. при Харківському державному університеті ім. А.М.Горького  за спеціальністю 08.00.05 – “економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями”. Тема дисертації: «Методи планування і оцінки ефективності виробництва і нової техніки». Науковий керівник – д.е.н., проф. В.П.Бабич.

Напрямок наукової діяльності: Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки економічної ефективності виробництва, транспорту та інноваційних рішень.

Автор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного  характеру, зокрема дві монографії, чотири навчальних посібника з грифом МОНУ та 1 патент на корисну модель.

Шульдінер Юлія Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент

Шульдінер Юлія Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Удосконалення функціонування інформаційних підсистем прикордонних передавальних станцій». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.С. Альошинський.

Напрямок наукової діяльності. Питання удосконалення організації міжнародних вантажних та пасажирських перевезень. Формування транспортних процесів  на основі логістичних принципів.

Автор 67 публікацій, з них 48 наукових та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі 25 у фахових виданнях.

Гриценко Наталія Валеріївна

Кандидат економічних наук, доцент

Гриценко Наталія Валеріївна

Кандидат економічних наук з 2009 рок. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 08.00.03 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Реформування залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності: удосконалення організаційно-економічних основ управління персоналом, логістичні системи, організаційна поведінка, управління конфліктами, економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті.

Автор 140 наукових праць, з них 114 наукових та 26 праць навчально-методичного характеру у тому числі 1 з МОН України

Арсененко Данило Володимирович

Старший викладач, кандидат технічних наук

Арсененко Данило Володимирович

Напрямок наукової діяльності: питання удосконалення організації місцевої роботи в пунктах концентрації вантажної роботи в умовах реформування транспорту, аналіз роботи залізниці з питань діалогу «замовник-залізниця», технологія перевезень зернових вантажів.

Автор 32 наукових та науково-методичних публікацій.

 

Вещева Наталія Євгенівна

Старший лаборант

Вещева Наталія Євгенівна

Освіта вища. У 1979 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”.

Григорова Єлизавета Ігорівна

Аспірант

Григорова Єлизавета Ігорівна

Освіта: вища. У 2017 р. закінчила Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

Напрямок наукової діяльності: питання функціонування логістичних центрів у забезпеченні обслуговування вантажопотоків залізничним транспортом

Має 7 публікацій, з них 2 – наукових.

Байдіна Катерина Сергіївна

Аспірант

Байдіна Катерина Сергіївна

Освіта вища. У 2018 р. закінчила Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

Напрямок наукової діяльності: питання формування сучасної технології перевезень залізничним транспортом, раціоналізація функціонування транспортної системи при  швидкісних міжнародних залізничних та інтермодальних перевезеннях.

Автор 4 наукових та науково-методичних публікацій.