Примаченко Ганна Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1988

Освіта:

У 2010 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є. С. Альошинський.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення логістичних технологій вантажних та пасажирських перевезень, використання логістичних підходів на залізничному транспорті.

Керує підготовкою 1 аспіранта.

Дійсний член асоціації «Український логістичний альянс», член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики», член-кореспондент Академії технічних наук України

Автор:

121 публікації. Має 2 патенти, 2 авторських свідоцтва.

Повний список наукових та навчально-методичних праць к.т.н., доц. Примаченко Ганни Олександрівни

Нагороди та подяки:

Почесна грамота ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (2019).

Вибрані публікації:

  1. Primachenko G. O.Development of proposals for increasing the profitability of passenger rail transportation in Ukraine[Text] / G. O. Primachenko// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kh., 2015. – №6/3(78). – P. 33-39, https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.56580.
  2. Aleshinskiy E.S.Using the Petri nets for forming the technological lines of the passenger trains processing in Ukraine [Text] / E.S.Aleshinskiy, V.S.Naumov, G. O. Prymachenko // Archives of Transport. – Warsaw, Poland, 2016. – Volume 38, Issue 2. – Pages 7-15. ISSN (print): 0866-9546. e-ISSN (online): 2300-8830. DOI: 10.5604/08669546.121878.
  3. Примаченко Г. О. Побудова математичної моделі ліквідації ворожих маршрутів пасажирських поїздів в горловині залізничної станції[Текст] / Г. О. Примаченко, Р.О. Трохименко//Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 162. – С. 108-117.
  4. Альошинський Є. С.Напрям диверсифікації діяльності залізниць у сферу туристичних послуг[Текст] / Є. С. Альошинський, Г. О. Примаченко// Журнал «Українська залізниця». – Х., 2017. – №1-2 (43-44). – С. 24-27.
  5. Альошинський Є. С.Интеграция системы организации международных перевозок по маршруту «Запад – Юг»Текст] / Є. С. Альошинський, Г. О. Примаченко, В. А.Гусев, Г. М.Гулиев //Журнал «Українська залізниця». – Х., 2017. – №11-12 (53-54). – С. 45-48.
  6. Примаченко Г. О. Раціоналізація технології пасажирських залізничних перевезень за рахунок логістичного підходу в Україні [Текст] / Г. О. Примаченко, Є. І.Григорова // Міжнародний професійний журнал «Вагонний парк». – Х.: ТОВ «ЦІТУ», 2018. – №1-2 (130-131). – С. 37-39.
  7. Примаченко Г. О. Значення стратегічного планування у реалізації концепції розвитку транспортної логістики швидкісних пасажирських залізничних перевезень [Текст] / Г. О. Примаченко, О. Є.Жуковський // Науковий журнал «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». – Сєвєродонецьк, 2018.
  8. Примаченко Г. О. Управління ефективністю логістичних систем швидкісних пасажирських перевезень [Текст] / Г. О. Примаченко, П. В.Русяк // Збірник науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості». – Х.: УкрДУЗТ, 2018. – №62.
  9. Lomotko D.V. The role of Ukrainian railway transport in modern logistic processes [Text] / D. V. Lomotko, H. O. Prymachenko, Ye.I. Hryhorova // Науковий журнал «Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту». – Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019. – №5 (83). – 43-51 с. DOI: https://doi.org/10.15802/tsр2019.
  10. Prymachenko, H. O. Artificial intelligence in transport logistics and in supply chain management [Text] / H. O. Prymachenko, Ye. I. Hryhorova// “ПРИКЛАДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2020 року, ПВНЗ Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ, Україна). – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. – Applied scientific and technical research / том 2. – С. 115-116.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Єдина транспортна системаПереклад та англійська мова і література
2Управління транспортними технологіямиОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Управління ланцюгом постачанняОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Міжнародні логістичні системиОрганізація міжнародних перевезень