Транспортний сервіс та логістика

Шифр: 20082

Спеціальність: 275Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 113.97

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 60/20

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13500

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2022

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Транспортний сервіс та логістика” є  к.т.н., доц. Лючков Д.С.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок в області сервісу на транспорті, а саме транспортного права і логістики, транспортно-експедиторських, стивідорних, тальманських і складських операцій на різних видах транспорту.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері транспортного сервісу, організації перевезення вантажів і пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з умінням формулювати актуальні завдання сервісу на транспорті, планувати свої дії із застосування можливостей сервісу і бізнесу, виділяти пріоритети з урахуванням технічних, технологічних і правових аспектів впровадження прогресивних елементів логістичного сервісу в різних галузях економіки, ефективно управляти персоналом, вирішувати технічні, правові та управлінські завдання з урахуванням регіональних особливостей.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • міжнародному сполученні, аналіз ринку транспортного сервісу (транспортно-експедиторських послуг, стивідорних, тальманських і складських операцій тощо);
 • вивчаються методи і засоби комплексного аналізу транспортного ринку, його кон’юнктури; вимоги до забезпечення логістичної системи;
 • вивчаються функції менеджменту в організації перевезень, робіт і послуг в транспортному комплексі, а також інформаційне забезпечення учасників перевезень;
 • вивчається організація технологічного процесу доставки вантажу різними видами транспорту, документальне оформлення доставки вантажу, митне оформлення перевезень, технологія охорони та супроводження вантажів;
 • формуються знання правил перевезень різними видами транспорту, особливості їх використання у внутрішньому та міжнародному сполученнях та знання особливостей актово-претензійної роботи в сфері перевезень;
 • формування вміння застосовувати одержані знання із загально-технічних і загально-інженерних дисциплін, оволодіння методами розробки, формування та просування товарів і послуг інноваційного типу в усіх галузях економіки;
 • формування навички планування стратегії перевізника, розробки кейс-рішення щодо подолання перешкод в перевезенні товарів, особливостей перевезень в умовах санкцій та розробки альтернативних варіантів перевезення;
 • формування навички володіння методами вибору засобів сервісного обслуговування населення в перевезеннях та інформаційним забезпеченням сервісу на транспортному комплексі.

Можливості працевлаштування

Робота в області логістики та права на транспорті та інші сфери матеріального виробництва.

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Транспортний сервіс та логістика» можуть працювати у сфері:

 • нормативно-правових відносин, що пов’язані з діяльністю транспорту (актово-претензійні відділи, консалтингові послуги, договірні відділи, комерційні агенти тощо);
 • закупівельної логістики (менеджер-логіст із закупівель, менеджер-логіст з матеріально-технічного забезпечення тощо);
 • транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • логістики і сервісу на транспорті (менеджер-логіст сервісного центру і в Call-центрах); магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» (управління актово-претензійної роботи, під’їзних колій, договірної роботи, відділах маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • логістичного обслуговування (менеджер-логіст по роботі з клієнтами, логіст з управління бізнес-процесами, логіст-декларант з питань митного оформлення товарів).

Додаткова інформація

Тільки в Україні діють понад 300 великих та більше 1500 середніх логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Така спеціалізація дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів. Фахівці в області логістики та транспортного права входять до числа найбільш високооплачуваних спеціалістів України, так й країн Європи, Південно-Східної Азії та Північної Америки.