ОПП «Транспортний сервіс та логістика»

Завідувач кафедри

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

корпус 3, поверх 3, кабінет 333

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Транспортний сервіс та логістика»

Освітню програму акредитовано до 2027/2028 навчального року.


Думки фахівців про освітню програму:

Історія успіху: випускник УкрДУЗТ Максим Листопад

ІСТОРІЯ УСПІХУ: ВИПУСКНИК УКРДУЗТ КОСТЯНТИН ЛІСОВИЙ

ІСТОРІЯ УСПІХУ: ВИПУСКНИЦЯ УКРДУЗТ ОЛЕКСАНДРА ГРИЦЕНКО

 

Галерея