Бутько Тетяна Василівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1947

Освіта:

У 1971 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».

Кандидат технічних наук з 1987 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді при Московському інституті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”.

Доктор технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д.02.15.01 при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження та формування інтелектуальних систем в управлінні експлуатаційною роботою на залізничному транспорті. Наукові основи формування технологій залізничних перевезень на основі інтелектуальних транспортних систем. Проведення досліджень та розробка концепції, технології і організаційної структури, щодо створення логістичних центрів залізниць України. Методи формування інтелектуальних залізничних транспортних систем. Розробка математичних моделей організації перевезень на залізничному транспорті.

Член вченої Ради факультету управління процесами перевезень та вченої Ради Українського державного університету залізничного транспорту, член спеціалізованої вченої Ради Д 64.820.04 по захисту дисертацій за спеціальностями “Експлуатація і ремонт засобів транспорту”,”Транспортні системи” при Українському державному університеті залізничного транспорту, член експертної Ради Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України, академік Транспортної академії України. Стипендіат державної стипендії «Видатним діячам науки». Член редакційних колегій трьох наукових видань

Автор:

В рамках навчально-методичної роботи професор Бутько Т.В. автор понад 200 наукових праць і навчально-методичних розробок, у тому числі 3-х підручників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Нагороди та подяки:

Нагороджена почесною грамотою Міністерства транспорту України, знаком “Залізнична слава” ІІІ ступеню, знаком “Почесний працівник транспорту України”

Вибрані публікації:

 1. Транспортна логістика. Складові логістики [Текст]: Навчальний посібник / Т.В. Бутько, М.І. Данько, А.М. Котенко, В.Г. Кушнірчук, М.В. Мостовой, В.І. Петров. – Харків, УкрДАЗТ, 2004. – С.145.
 2. «Загальний курс та технології роботи залізничного транспорту» МОН України [Текст]: Підручник/ Т.В. Бутько, М. І. Данько, В. М. Кулешов, О. В. Березань та інші. – УкрДАЗТ. – Харків, 2008. – 232с.
 3. Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті [Текст]: Навчальний посібник / Т.В. Бутько, М.І. Данько, О. В. Березань, П.В. Долгополов, В. М. Кулешов та інші. – Харків: УкрДАЗТ, 2009-183 с. Рекомендовано МОН лист № 1.4/18-Г-66 від 10.01.09.
 4. Розробка раціональних маршрутів прямування пасажирських поїздів на основі системи мурашиних колоній [Електронний ресурс] / Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко, Є.В. Чеклова // Восточно – Европейский журнал передовых технологий, №3/5 (39). – 2009, Харків. – 9-13с.
 5. Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій [Електронний ресурс] / Т.В. Бутько, А.В. Д.В. Константінов, Т.О. Деревянко // Восточно – Европейский журнал передовых технологий, №1/3 (37).- 2009, Харків.- 43-47с.
 6. Моделювання розподілу пасажиропотоків по поїздам на основі колективного інтелекту [Електронний ресурс] / Т.В. Бутько, А.В. А.В. Прохорченко, О.О. Журба // Восточно – Европейский журнал передовых технологий, №2/4 (44).- 2010, Харків. – 44-47с.
 7. Формування математичної моделі взаємодії залізничного транспорту та поромного комплексу [Електронний ресурс] / Т.В. Бутько, А.В. О.В. Лаврухін, Т.В. Гловко // Восточно – Европейский журнал передовых технологий, №6/9 (54).- 2011, Харків.- 66-69с.
 8. Основи теорії транспортних процесів та систем [Текст] Конспект лекцій / Т.В. Бутько, О.І. Гребцов, Т.В. Головко / – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 62с.
 9. Investigation into Train Flow System on Ukraine’s Railways with Methods of Complex Network Analysis [Текст] / T.V. But’ko, А.V. Prokhorchenko// American Journal of Industrial Engineering №1 (3). – 2013, 41-45.
 10. Формалізація процесу управління парком вантажних вагонів операторських компаній [Електронний ресурс] / Т.В. Бутько, О.Е. Шандер // Восточно – Европейский журнал передовых технологий, №2/3 (68). – 2014, Харків. – 55-58с.
 11. Пасажирські перевезення (залізничний транспорт) [Текст] : Навчальний посібник / Т.В. Бутько, О.А. Малахова , А.В. Прохорченко, Д.В. Константінов; За ред. Т.В. Бутько.- Х.: Райдер, 2014. – 260с.
 12. Butko T.V. Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises // S.V. Panchenko, T.V. Butko, A. Prokhorchenko, L.O. Parkhomenko / Scientific Bulletin of National Mining University, 2016. – Vol. 2. – P. 93–98.
 13. Butko T., Prokhorchenko A., Golovko T., Prokhorchenko G. Development of the method for modeling the propagation of delays in noncyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №1, Issue 3 (91). P. 30-39.
 14. Butko T.Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches//Butko T., Prokhorov V. Kalashnikova T.Riabushka Y/Procedia Computer Science. Volume №149, 2019, P. 102–109.
 15. Butko T.Forming an automated technology to manage freight transportation along a direction//Butko T.Kostiennikov O. Parkhomenko L. Prokhorov V. Bogomazova G./Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. №1/3(97). P. 6–13.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи теорії транспортних процесів і системОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Основи теорії систем і управлінняОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Методи оптимізації транспортних системОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділамиОрганізація перевезень і управління на транспорті