Стипедії Президента/Верховної Ради/Кабінету Міністрів України

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

Бутько Тетяна Василівна

Доктор технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д.02.15.01 при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності: дослідження та формування інтелектуальних систем в управлінні експлуатаційною роботою на залізничному транспорті. Наукові основи формування технологій залізничних перевезень на основі інтелектуальних транспортних систем. Проведення досліджень та розробка концепції, технології і організаційної структури, щодо створення логістичних центрів залізниць України. Методи формування інтелектуальних залізничних транспортних систем. Розробка математичних моделей організації перевезень на залізничному транспорті.

Автор понад 200 наукових праць і навчально-методичних розробок, у тому числі 3-х підручників з грифом Міністерства освіти і науки України

 

Зайцева Іраїда Юріївна

д.е.н., професор

Зайцева Іраїда Юріївна

Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами».

Напрямок наукової діяльності: економіко-організаційні підходи до захисту підприємств від недружніх поглинань; управління економічною безпекою підприємств; підвищення ефективності вантажних залізничних перевезень в Україні в умовах глобалізації; трейдинг на світових фінансових ринках.

Автор понад  140  публікацій, з них – 112 наукових та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі 69 – у фахових виданнях, 4 навчальних посібника та 2 підручника. 80 статтей, 32 тези

Прохорченко Андрій Володимирович

професор, д.т.н., доц.

Прохорченко Андрій Володимирович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента. Дійсний член Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності: формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування.

В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку більше 70   публікацій, з них 10 наукових статей, що індексуються у науко-метричній базі Scopus, 7  навчально-методичних розробок , 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.