Співробітники кафедри УЕР

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

Бутько Тетяна Василівна

Доктор технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д.02.15.01 при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності: дослідження та формування інтелектуальних систем в управлінні експлуатаційною роботою на залізничному транспорті. Наукові основи формування технологій залізничних перевезень на основі інтелектуальних транспортних систем. Проведення досліджень та розробка концепції, технології і організаційної структури, щодо створення логістичних центрів залізниць України. Методи формування інтелектуальних залізничних транспортних систем. Розробка математичних моделей організації перевезень на залізничному транспорті.

Автор понад 200 наукових праць і навчально-методичних розробок, у тому числі 3-х підручників з грифом Міністерства освіти і науки України

 

Прохорченко Андрій Володимирович

професор, д.т.н., проф.

Прохорченко Андрій Володимирович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента. Дійсний член Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності: формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування.

В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку більше 70   публікацій, з них 10 наукових статей, що індексуються у науко-метричній базі Scopus, 7  навчально-методичних розробок , 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.

Головко Тетяна Владиславна

к.т.н., доцент

Головко Тетяна Владиславна

Кандидат технічних наук з 2014 року.  Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності:управління експлуатаційною роботою, імітаційне моделюваня, технологія взаємодії  видів транспорту при здійсненні інтермодальних перевезень.

Автор  понад 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

 

Долгополов Петро Віталійович

к.т.н., доцент

Долгополов Петро Віталійович

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д-6482004 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація і ремонт засобів транспорту». Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення експлуатаційної роботи залізниць на основі систем диспетчерського управління.

Автор понад 50 науково-методичних та навчально-методичних розробок

Калашнікова Тетяна Юріївна

к.т.н., доцент

Калашнікова Тетяна Юріївна

Кандидат технічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20. – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: організація поїздоутворення із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій.

Автор 88 наукових та навчально-методичних розробок.

Константінов Денис Володимирович

к.т.н., доцент

Константінов Денис Володимирович

Кандидат технічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».

Напрямок наукової діяльності: організація експлуатаційної роботи та управління транспортними процесами на залізничному транспорті, організація та удосконалення приміських пасажирських перевезень, удосконалення швидкісних перевезень, організація високошвидкісних перевезень.

Автор більше  ніж 25 науково-методичних та навчально-методичних розробок.

Малахова Олена Анатоліївна

к.т.н., доцент

Малахова Олена Анатоліївна

Кандидат технічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Харківської державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20. – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: управління експлуатаційною роботою залізничними станціями, розробка графіків руху в різних умовах експлуатації.

Автор понад 90 наукових праць та навчально-методичних розробок.

 

Пархоменко Лариса Олексіївна

к.т.н., доцент

Пархоменко Лариса Олексіївна

Кандидат технічних наук з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності: інформаційні технології високотехнологічного розвитку транспортної системи.

В рамках навчально-методичної роботи має понад 30 публікацій.

к.т.н. доцент

Прохоров Віктор Миколайович

Кандидат технічних наук з 2017 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи.

Напрямок наукової діяльності: розробка методів автоматизованого планування експлуатаційної роботи залізничного транспорту.

Автор понад 24 наукових праць та навчально-методичних розробок.

 

Прохорченко Галина Олегівна

к.т.н. доцент

Прохорченко Галина Олегівна

Кандидат технічних наук з 2018 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01м–“Транспортні системи”. Вчене звання доцента присвоєне у 2020 р.

Напрямок наукової діяльності:  Організація руху поїздопотоків на залізничній мережі на основі автоматизації графіка руху поїздів, теорія та практика забезпечення безпеки руху на транспорті.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.