Калашнікова Тетяна Юріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

Закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту у 1999р. з відзнакою за спеціальністю „Організація перевезень та управління на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20. – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Присвоєно вчене звання доцента.

 

Напрямок наукової діяльності:

Організація поїздоутворення із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій

Автор:

Підготовлено та видано 88 наукових та навчально-методичних робіт. З них 32 статті,32 тези доповіді на конференціях, 16 методичних розробок, 8 наукових тем.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Ткачов Ф.Г., Калашнікова Т.Ю., Рябошапка М.Є. Організація міжнародних перевезень. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи// Харків: Енергозберігаючі технології. –2008
 2. Калашнікова Т.Ю., Сейдаметов М.М. Залучення додаткових обсягів пасажирів приміського сполучення на підставі гнучкої тарифікації. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Вип. 150. – Харків, 2014. – С. 24-30
 3. Калашнікова Т.Ю., Масалов С.О. Інтероперабельність як необхідна складова функціонування залізниці та її підрозділів. Зб. магістр. праць.- Харків: УкрДУЗТ, 2015.-Вип.152.-С30-35
 4. Калашнікова Т.Ю., Биков М.В. Аналіз досвіду  якості обслуговування пасажирів в умовах високошвидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2015.-Вип.154.-С.24-28
 5. Калашнікова Т.Ю., Полозун Р.С.,Приступа С.П., Цвір П.О. Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації Вісник НТУ «ХПІ». -Харків: НТУ (ХПІ).- 2016.-Вип. 17(1189)– С 46-50
 6. Калашнікова Т.Ю., Чередніченко Ю.М. Визначення найкращої моделі використання високошвидкісних магістралей для залізниць України Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2016.-Вип.162.-С.177-182
 7. Калашнікова Т.Ю., Касьянов І.І. Визначення  найкращої системи централізації для управління рухом поїздів на сортувальних станціях Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2016.-Вип. 164.-С. 96-102
 8. Калашнікова, Т.Ю. Визначення найкращої системи централізації для управління рухом поїздів на сортувальних станціях [Текст] / Т. Ю. Калашнікова, І.І.Касьянов// Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2016.-Вип. 164.-С. 96-102
 9. Калашнікова, Т. Ю. Підвищення якості функціонування УЗШК в умовах високошвидкісного руху [Текст] / Т. Ю. Калашнікова, В. В. Андрєєв, О.В. Харченко // Зб. наук. пр. / Укр. держ. унів. залізнич. трансп. – Х., 2017. – Вип. 173. – С. 161–167.
 10. Калашнікова, Т.Ю. Пропускна спроможність залізничного напрямку за умов швидкісного руху [Текст] / Т.Ю.Калашнікова, Ю.В.Кучерук, О.Ю.Кугай // International periodic scientific journal SCIENTWORLD & SWorld – Одеса: Україна, 2018. – Том 2. Вип. 9. – С. 24-29. 
 11. Solution of the Problem of Empty Car Distribution between Stations and Planning of Way-Freight Train Route Using Genetic Algorithms International Journal of Engineering & Technology 2018 y. p. 275 – 278. Prokhorov V., Kalashnikova T.Y., Rybalchenko L.I., Riabushka Y.A., Chekhunov D.
 12. Т.Ю. Калашнікова. Принципи мультимодальних перевезень пасажирів при організації пересадочної системи [Текст]/ Т.Ю. Калашнікова, А.І.Захарків, В.В.Пальчинський, А.В.Пантєєв // Зб. наук. пр. Укр. держ. унів. залізнич. транспорт. – Х.,  2018.- Вип. 177. Додаток.-С. 118-119.
 13. Калашнікова Т.Ю. Удосконалення організації міжнародних перевезень на основі системи EDIFACT. І.О. Туркін., Т.Ю. Калашнікова
 14. Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches ICTE 2019, December 2019, Riga, Latvia T. Butko, V. Prokhorov, T.Kalashnikova, Y. Riabushka 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Управління експлуатаційною роботоюОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Інтелектуальні технології управління залізничними перевезеннямиОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Організація швидкісних та високошвидкісних перевезеньОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Управління роботою залізничної транспортної системиОрганізація перевезень і управління на транспорті