Організація міжнародних перевезень

Шифр: 1470

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 80/30

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Організація міжнародних перевезень” є к.т.н., доцент, Сіконенко Г.М.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у сфері організації міжнародних перевезень, зокрема ознайомитися з правилами складання міжнародних договорів на перевезення, засвоїти специфіку змішаних перевезень за участю різних видів транспорту.

Студенти повинні засвоїти методику формування транспортних тарифів у міжнародних перевезеннях, особливості державної транспортної політики, можливості організації мультимодальних терміналів, їх класифікацію та схеми розташування на транспортній мережі. Ознайомитися з організаціями та угодами, що регламентують міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, розглянути правила та терміни ІНКОТЕРМС.

Ознайомитися з принципами укладання договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, визначити учасників перевезення, види логістичних провайдерів та способи перевантаження і складування вантажів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у організації перевезення вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.

Ця програми стане у подобі тим, хто зацікавлений у отриманні навичок укладання договорів на транспортне обслуговування різними видами транспорту, отриманні знань відповідно до переходу права власності між учасниками перевезення. Здобувачі зможуть вияснити, які перевізники беруть участь у процесі і як вони взаємодіють між собою та з вантажовласниками.

Програма цікава для тих, хто пов’язує своє майбутнє з роботою у великих транспортних компаніях, логістичних центрах або у організаціях, які мають справу зі значним обсягом міжнародних перевезень.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

вивчаються основні види міжнародних перевезень, у тому числі інтермодальні та мільтимодальні перевезення, що включають різні види транспорту;

 • вивчаються поняття транспортної послуги, її матеріальних носіїв та державне регулювання тарифної політики;\
 • вивчаються принципи утворення транспортних тарифів, їх види, поняття тарифних ставок, схем та поясів;
 • вивчаються міжнародні організації та угоди, що регламентують міжнародні пасажирські та вантажні перевезення;
 • розглядається збірник міжнародних термінів ІНКОТЕРМС, розбираються базиси постачання та принципи франко;
 • розглядається поняття аутсорсінгу, його види та принципи організації;
 • формуються навички щодо укладання договорів на ТЕО;
 • вивчається класифікація експедиторів та логістичних провайдерів;
 • вивчаються принципи організації мультимодальних терміналів та їх класифікація;
 • вивчаються принципи організації логістичних транспортних систем та їх інтероперабельність.

Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Організація міжнародних перевезень» можуть працювати у сфері:

 • управління перевізним процесом у міжнародному сполученні (провідний фахівець з управління перевезеннями);
 • магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» (постачання, під’їзних колій, договірної роботи, відділах маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • державного митного оформлення;
 • закупівельної логістики в організаціях, які мають справу з міжнародними перевезеннями (менеджер-логіст із закупівель, менеджер-логіст з матеріально-технічного забезпечення тощо);
 • транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • управління логістичними центрами та терміналами (керівники підрозділів різних рівнів).

Додаткова інформація

Тільки в Україні діють понад 300 великих та більше 1500 середніх логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. На сьогодні понад 50% обсягів перевезень залізничним транспортом припадає на міжнародне сполучення. Це призводить до збільшення попиту на фахівців з організації міжнародних перевезень. Випускники освітньої програми реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів.