Прохорченко Галина Олегівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1983

Освіта:

Закінчила у 2005 році Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”.

Кандидат технічних наук з 2018 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01м–“Транспортні системи”. Вчене звання доцента присвоєне у 2020 р.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності:  Організація руху поїздопотоків на залізничній мережі на основі автоматизації графіка руху поїздів, теорія та практика забезпечення безпеки руху на транспорті.

Автор:

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Бутько Т.В., Прохорченко Г.О. Вимоги до формування автоматизованої системи розробки та аналізу графіку руху поїздів на залізницях України Scientific researches and their practical application. modern state and ways of development (м.Одеса 01-12 October 2013). Збірник наукових праць SWorld. – Вип. 3. Том 2. – С.99-101
 2. Прохорченко, Г.О. Оцінка обчислювальної складності задачі автоматизації розрахунку графіку руху поїздів/ Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко, Г.О. Прохорченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля.-Луганськ,2014.-Вип.3(210). – С.18-21
 3.  Бутько Т.В., Прохорченко А.В., Прохорченко Г.О. Оцінка обчислювальної складності задачі автоматизації розрахунку графіку руху поїздів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля.-Луганськ,2014.-Вип.3(210).-С.18-21.
 4. Бутько Т.В., Прохорченко Г.О. Формування процедури автоматизації розробки графіку руху поїздів на основі алгоритму штучних бджолиних колоній. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім.акад.В.Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – Вип.9 – С.10-15.
 5.  Панченко С.В.,Бутько Т.В.,Пархоменко Л.О., Прохорченко Г.О.Формування автоматизованої системи розрахунку графіку руху поїздів на сітьовому рівні.  Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми,досвід, перспективи». –Сєвєродонецк,2016.-С.137,138
 6. Прохорченко Г.О., Семененко Р.І. Розробка процедури автоматизованої побудови графіку руху поїздів на залізничному напрямку Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. –Вип. 165.С. 26-34.
 7.  Бутько Т.В.,Прохорченко Г.О.,Москаленко О.В. Удосконалення побудови і аналізу графіка руху поїздів на основі моделювання розповсюдження затримок на залізничній мережі. Theses of International scientific conference «Globalization of scientific and educational space. Innovations of  transport. Problems, experience, prospects». 3-12 May 2017, Dresden(Germany)-Paris (France).-Severodonetsk:Volodymyr Dahl East Ukrainian National l University. P.p.41-42.
 8. Прохорченко Г.О.,Щербацька А.І.,Ткачук М.М.Удосконалення методу визначення резервів часу у графіку руху поїздів на швидкісних та високошвидкісних магістралях. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип..169(додаток) – С.178-179
 9. Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic1/T. Butko, A. Prokhorchenko, T. Golovko, G. Prokhorchenko Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – № 3(91). – С. 30-40.
 10. Forecasting the estimated time of arrival for a cargo dispatch delivered by a freight train along a railway section Prokhorchenko, A.Panchenko, A.Parkhomenko, L., (…), Prokhorchenko, H.Kolisnyk, A. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2019
 11. Determining the Rational Motion Intensity of Train Traffic Flows on the Railway Corridors with Account for Balance of Expenses on Traction Resources and Cargo Owners Butko, T.Muzykin, M.Prokhorchenko, A.Nesterenko, H.Prokhorchenko, H Transport and Telecommunication 2019

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Управління експлуатаційною роботоюОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Пасажирські перевезенняОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Безпека руху та ПТЕОрганізація перевезень і управління на транспорті