Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» (УЕР)

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» є випускаючою кафедрою факультету «Управління процесами перевезень». Кафедра проводить роботу  з підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми навчання з урахуванням тенденцій сучасної освіти.