Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» (УЕР)

завідувач кафедри

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 401

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» є випускаючою кафедрою факультету «Управління процесами перевезень». Кафедра проводить роботу  з підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми навчання з урахуванням тенденцій сучасної освіти.