Науково-дослідна робота кафедри

   Запрошуємо до співробітництва як виконавців так і компаній замовників послуг у сфері наукових досліджень щодо організації та управління перевезеннями на залізничному транспорті України.

Головною відміною наших досліджень є кращий науковий досвід створення математичних моделей та програм для імітаційного моделювання, оптимізації та пошуку раціональних рішень, що забезпечує науково-обґрунтований підхід до вирішення практичних проблем в області експлуатації залізничного транспорту на основі розробки інтелектуальних систем управління. Високий рівень виконання науково-дослідних робіт ґрунтується на досвіді проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі теорії експлуатації транспортних систем, зокрема залізничних.

Наші можливості:

– надання незалежних консалтингових послуг в області управління перевезеннями на залізничному транспорті України;
– дослідження в області реформування залізничного транспорту України, зокрема розробка заходів та нормативних документів щодо розвитку ринку продажу пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу до залізничної мережі;
– дослідження і розробка технологій перевезень пасажирів і вантажів на залізничному транспорті України;
– автоматизація технологічних процесів роботи залізничних станцій (автоматизація змінно-добового плану роботи станції), напрямків (автоматизація процедур вибору раціональних схем просування вагоно- і поїздопотоків), або мережі в цілому (автоматизація плану формування поїздів), залізничних підприємств промислового транспорту (автоматизація контактного графіку взаємодії підприємства і залізничної станції примикання), зокрема розробка концепцій, вимог та технічних завдань щодо комплексних автоматизованих систем управління;
– дослідження і розрахунок пропускної спроможності залізничної інфраструктури;
– автоматизація розробки графіку руху поїздів (побудова нормативного ГРП в автоматичному режимі для одноколійних, двоколійних, одно-двоколійних та багатоколійних ліній). Наші рішення в області автоматизації ГРП є найбільш розвиненими: – розроблено оптимізаційну математичну модель побудови графіку руху поїздів, яку можна використати в багатьох програмних додатках щодо планування та диспетчеризації перевезень (детальніше дивитись тут);
– розробка технологій роботи вокзальних комплексів та управління пасажирськими потоками на залізничних вокзалах.
– розробка методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури.

Найбільш важливі науково-дослідні роботи, що проводились кафедрою:

 1. «Типовий технологічний процес роботи вокзалів»,
 2. «Дослідження і розробка методики нормування маневрової роботи зі зниженням витрат паливно-енергетичних ресурсів на залізницях України»,
 3. «Розробка техніко-економічного обґрунтування і програми реформування пасажирського господарства залізниць України»,
 4. «Розробка технології обслуговування підприємств гірничо-металургійного комплексу України на рівні залізничних станцій»,
 5. «Проведення досліджень та розробка концепції, технології і організаційної структури, щодо створення логістичного центру залізниць України»,
 6. «Розробка технології оперативного управління місцевою роботою на рівні дирекції в умовах автоматизації»,
 7. «Розробка вимог щодо визначення нормативної чисельності персоналу з організації перевезень та поточного утримання інфраструктури залізничного напрямку»,
 8. «Розробка класифікації залізничних напрямків на категорії інфраструктури за техніко-експлуатаційними характеристиками» ,
 9. «Формування комплексу універсальних моделей, реалізація яких забезпечує раціональну організацію вантажопотоків на залізничній транспортній мережі»,
 10. «Управление на сети дорог парком грузовых вагонов различной форми собственности»,
 11. «Розробка вимог щодо визначення нормативної чисельності персоналу з організації перевезень та поточного утримання інфраструктури залізничного напряму»,
 12. «Розробка методики визначення раціональних співвідношень між потужністю вагонопотоків та пропускною спроможністю на залізничних напрямках для встановлення технічних і технологічних можливостей перевізника»,
 13. «Формування комплексу універсальних моделей, реалізація яких забезпечує раціональну організацію вантажопотоків на залізничній транспортній мережі»,
 14. «Методи формування інтелектуальних залізничних транспортних систем» ,
 15. «Проведення дослідного автоматизованого розрахунку нормативного графіку руху поїздів»,
 16. «Розробка вимог для планування маршрутів слідування вагонів з небезпечними вантажами при мінімізації ризиків в умовах Придніпровської залізниці»,
 17. «Методи формування інтелектуальних залізничних транспортних систем»,
 18. «Проведення дослідного автоматизованого розрахунку нормативного графіку руху поїздів»,
 19. «Розробка автоматизованої технології місцевої роботи на основі формування контактного графіку»,
 20. «Розробка автоматизованої технології оперативного регулювання составоутворення пасажирських поїздів»,
 21. «Удосконалення процедури побудови графіку руху поїздів на основі автоматизації»,
 22. «Дослідження та розробка Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування»,
 23. «Розробка посібника з вивчення Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств».

Кафедра запрошує усіх бажаючих прийняти участь у  конференції «Інтелектуальні транспортні технології» та поділитися власними дослідженнями та досягненнями в сфері удосконалення транспортних технологій.

На кафедрі ефективно працює аспірантура і проводиться підготовка кадрів найвищого ґатунку. Сучасна наукова школа спрямована на дослідження і вирішення проблеми ресурсозбереження при організації перевізного процесу, що забезпечує конкурентоспроможність і високу технологічність залізничного транспорту.