Пархоменко Лариса Олексіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

У 2003 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Теплоенергетика” та здобула кваліфікацію інженера-теплоенергетика, а також у 2013 році отримала вищу освіту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті» (залізничний транспорт) та здобула кваліфікацію інженера з транспорту.

Кандидат технічних наук з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності:

Інформаційні технології високотехнологічного розвитку транспортної системи

Автор:

В рамках навчально-методичної роботи має понад 30 публікацій, з них 2 патенти (авторське свідоцтво), одна навчально-методичного характеру з грифом МОН.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Формування моделі розвитку залізничної системи швидкісних перевезень на основі принципів самоорганізації [Текст] / Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко, Л.О. Пархоменко та ін.//Вісник національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Тематичний випуск:Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків:НТУ «ХПІ» , 2011.№54 – С 67-70.
  2. Розроблення моделі пошуку раціональної топології залізничної мережі високошвидкісних і швидкісних перевезень[Текст] / Т.В.Бутько, Л.О.Пархоменко Тези доповіді. Збірник наукових праць. УкрДАЗТ. Вип.143, Харків 2014, с. 286.
  3. Перспективи використання інтелектуальних технологій на залізничному транспорті [Текст] Бутько Т.В.,Музикіна С.І.,Прохорченко А.В.Пархоменко Л.О. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології на залізничному транспорті», (Тель-Авів, 26 лютого-4 березня 2012 р.).– Збірник матеріалів конференції. –Луганськ:СНУ ім.Даля, 2012.– С.3.
  4. Пархоменко Л.О Дослідження напрямків розвитку швидкісного і високошвидкісного пасажирського руху на залізницях академії [Текст]: Збірник наукових праць УкрДАЗТ №145 – С.44-50.
  5. Devising an automated technology to organize the railroad transportation of containers for intermodal deliveries based on the theory of point processes Butko, T.Prokhorov, V.Koiisnyk, A.Parkhomenko, L.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2020
  6. Improvement of the organization of operation of the Ukrainian railway transport on the basis of the idea of unification of the automated freight and passenger transportation control system.Parkhomenko, L.Khodakivskyi, O.Khodakivska, Y.Kuzmenko, O.Pakalnis, A. Transport Means – Proceedings of the International Conference 2019

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Сучасні інформаційні технологіїОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Системи технологій залізничного транспортуЕкономіка підприємства
3Управління транспортними технологіямиОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Загальний курс залізницьОрганізація контролю систем керування рухом поїздів