Співробітники приймальної комісії

Коростельов Євген Миколайович

к.т.н., доцент

Коростельов Євген Миколайович

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.02 при Державному університеті інфраструктури та технологій за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів». Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик О.О.

Напрямок наукової діяльності: підвищення експлуатаційного ресурсу рейок шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів.

Автор 42 наукових праць та навчально-методичних розробок, в т.ч. 1 патент на винахід та 1 патент на корисну модель, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародноъ науково-метричної баз SCOPUS.

Пархоменко Лариса Олексіївна

к.т.н., доцент

Пархоменко Лариса Олексіївна

Кандидат технічних наук з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності: інформаційні технології високотехнологічного розвитку транспортної системи.

В рамках навчально-методичної роботи має понад 30 публікацій.

Мкртичьян Олена Миколаївна

старший викладач

Мкртичьян Олена Миколаївна

У 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “менеджмент організацій”, присвоєна кваліфікація менеджер-економіст.

Напрямок наукової діяльності: вантажні перевезення залізничним транспортом; удосконалення експлуатаційної роботи залізничного транспорту; маркетингові дослідження ринку транспортних послуг; рекламна діяльність; маркетингова логістика.

Автор понад 28 наукових праць. У т.ч.: більше 15 наукових та більше 12 навчально-методичних робіт, 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Маслій Артем Сергійович

к.т.н., доцент

Маслій Артем Сергійович

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у Харківському політехнічному інституті зі спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи». Тема дисертаційної роботи: «Мікропроцесорний вентильно-індукторний електропривод стрілочного переводу моношпального типу».

Напрямок наукової діяльності: електромеханічні системи та електропривода механізмів та транспорту.

Автор понад 28 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Кондратюк Микола Валерійович

к.е.н., доцент

Кондратюк Микола Валерійович

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованої вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: реформування залізничного транспорту України, удосконалення управління залізничного транспорту України, визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Панчук Олексій Вікторович

старший викладач

Панчук Олексій Вікторович

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Теплоенергетика». У 2007 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.05.03 «Теплові двигуни».

Напрямок наукової діяльності: Системи опалення; економічність роботи рухомого складу при проведенні реостатних випробувань.

 

Скуріхін Дмитро Ігорович

к.т.н., доцент

Скуріхін Дмитро Ігорович

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К26.885.01 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення технології технічного обслуговування та діагностики колісних пар пасажирських вагонів на основі методу акустичного контролю”. Науковий керівник – к.т.н., доц. В.В. Бондаренко.

Напрямок наукової діяльності: надійність, діагностика та неруйнівний контроль рухомого складу та його частин.

Автор понад 40 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 23 наукових статей, 14 тез доповідей, 6 навчально-методичних розробок, 3 патенти на корисні моделі та 2 патенти на винаходи України.

Мазіашвілі Артур Рамазійович

асистент кафедри ТЗ, завідувач навчальної лабораторії

Мазіашвілі Артур Рамазійович

У 2015 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Напрямок наукової діяльності: методи стиску та відновлення інформації.

Автор понад 15 наукових праць. Має 1 патент.

Рибін Андрій Вікторович

старший викладач

Рибін Андрій Вікторович

Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та спеціальна техніка залізничного транспорту (Вагони),  (2004 р.).

Напрямок наукової діяльності:  підвищення міцності та надійності вантажних вагонів. Удосконалення системи їх технічного обслуговування.

Автор понад 20 наукових праць.  В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 6 статей, 19 тез доповідей наукових конференцій, 4 навчально-методичних розробки.

Шандер Олег Едуардович

к.т.н., доцент

Шандер Олег Едуардович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення технології вантажних перевезень на залізничному транспорті, інформаційні технології та системи.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.