Співробітники приймальної комісії

Дудін Олексій Аркадійович

к.т.н., доцент

Дудін Олексій Аркадійович

Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації “Механізм впливу змінного струму витоку і високовольтної напруги на обводнені бетонні, залізобетонні і камяні споруди”. Науковий керівник – д.т.н., проф. А.А. Плугін.

Напрямок наукової діяльності: підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв, дослідження електрокорозійних дій на конструкції та споруди залізниць.

Автор понад 37 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Коростельов Євген Миколайович

к.т.н., доцент

Коростельов Євген Миколайович

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.02 при Державному університеті інфраструктури та технологій за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів». Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик О.О.

Напрямок наукової діяльності: підвищення експлуатаційного ресурсу рейок шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів.

Автор 42 наукових праць та навчально-методичних розробок, в т.ч. 1 патент на винахід та 1 патент на корисну модель, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародноъ науково-метричної баз SCOPUS.

Пархоменко Лариса Олексіївна

к.т.н., доцент

Пархоменко Лариса Олексіївна

Кандидат технічних наук з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності: інформаційні технології високотехнологічного розвитку транспортної системи.

В рамках навчально-методичної роботи має понад 30 публікацій.

Маслій Артем Сергійович

к.т.н., доцент

Маслій Артем Сергійович

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у Харківському політехнічному інституті зі спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи». Тема дисертаційної роботи: «Мікропроцесорний вентильно-індукторний електропривод стрілочного переводу моношпального типу».

Напрямок наукової діяльності: електромеханічні системи та електропривода механізмів та транспорту.

Автор понад 28 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Панчук Олексій Вікторович

старший викладач

Панчук Олексій Вікторович

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Теплоенергетика». У 2007 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.05.03 «Теплові двигуни».

Напрямок наукової діяльності: Системи опалення; економічність роботи рухомого складу при проведенні реостатних випробувань.

 

Мазіашвілі Артур Рамазійович

асистент

Мазіашвілі Артур Рамазійович

У 2015 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Напрямок наукової діяльності: методи стиску та відновлення інформації.

Автор понад 15 наукових праць.

Рибін Андрій Вікторович

старший викладач

Рибін Андрій Вікторович

Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та спеціальна техніка залізничного транспорту (Вагони),  (2004 р.).

Напрямок наукової діяльності:  підвищення міцності та надійності вантажних вагонів. Удосконалення системи їх технічного обслуговування.

Автор понад 20 наукових праць.  В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 6 статей, 19 тез доповідей наукових конференцій, 4 навчально-методичних розробки.

Шандер Олег Едуардович

к.т.н., доцент

Шандер Олег Едуардович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення технології вантажних перевезень на залізничному транспорті, інформаційні технології та системи.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

 

 

Змій Сергій Олексійович

канд. техн. наук, доцент

Змій Сергій Олексійович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення засобів електричної сигналізації». Науковий керівник – к.т.н., доц. В.П. Мороз

Доцент кафедри «Автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів» з 2019 року

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності функціонування станційних систем автоматики та автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Автор понад 60 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи Змій С.О. видано та підготовлено до друку 30 науково-методичних та навчально-методичних розробок, автор понад 20 патентів, з яких 5 на винахід.