Співробітники приймальної комісії

Пархоменко Лариса Олексіївна

к.т.н., доцент

Пархоменко Лариса Олексіївна

Кандидат технічних наук з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності: інформаційні технології високотехнологічного розвитку транспортної системи.

В рамках навчально-методичної роботи має понад 30 публікацій.

Маслій Артем Сергійович

к.т.н., доцент

Маслій Артем Сергійович

У 2010 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Електричний транспорт», кваліфікація – інженер-електрик. Кандидатська дисертація (2014 р.) на тему: «Мікропроцесорний вентильно-індукторний стрілочний перевід моношпального типу» за спеціальністю «Електричні комплекси та системи».

Напрямоки наукової діяльності:  сучасні системи керування електроприводом, автономні джерела живлення, накопичувачі енергії на тяговому рухомому складі, гібридні транспортні системи.

Автор понад 55 наукових статей і доповідей на міжнародних конференціях, у тому числі 1 монографії та 5 патентів.

Кондратюк Микола Валерійович

к.е.н., доцент

Кондратюк Микола Валерійович

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованої вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: реформування залізничного транспорту України, удосконалення управління залізничного транспорту України, визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Панчук Олексій Вікторович

старший викладач

Панчук Олексій Вікторович

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Теплоенергетика». У 2007 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.05.03 «Теплові двигуни».

Напрямок наукової діяльності: Системи опалення; економічність роботи рухомого складу при проведенні реостатних випробувань.

 

Мазіашвілі Артур Рамазійович

асистент кафедри ТЗ, завідувач навчальної лабораторії

Мазіашвілі Артур Рамазійович

У 2015 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Напрямок наукової діяльності: методи стиску та відновлення інформації.

Автор понад 15 наукових праць. Має 2 патенти.

Рибін Андрій Вікторович

к.т.н., доцент

Рибін Андрій Вікторович

Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та спеціальна техніка залізничного транспорту (Вагони),  (2004 р.).

Напрямок наукової діяльності:  підвищення міцності та надійності вантажних вагонів. Удосконалення системи їх технічного обслуговування.

Автор понад 20 наукових праць.  В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 6 статей, 19 тез доповідей наукових конференцій, 4 навчально-методичних розробки.

Обозний Олександр Миколайович

доцент, к.т.н.

Обозний Олександр Миколайович

Кандидат технічних наук з 2021 р.  Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації «Удосконалення процесів передрейсової підготовки локомотивів на основі електронного паспорту». Науковий керівник – д.т.н., проф. Володимир ПУЗИР.

Напрямок наукової діяльності: розробка елементів АСУ технологічним процесом ремонту локомотивів, розробка технічних завдань до елементів АРМ майстрів ремонтних відділень.

Автор понад 30-ти наукових та учбово-методичних публікацій (статей в журналах за збірниках праць, тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій, методичних та науково-методичних розробок).

Колісник Аліна Володимирівна

інспектор деканату ІКСТ, канд.техн. наук, доцент

Колісник Аліна Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2020 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 64.820.04 при Української академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – “Транспортні системи”. Тема дисертації: «Формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків». Науковий керівник – д.т.н., професор Бутько Т. В.

Напрямок наукової діяльності: формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків.

Автор понад 30 наукових праць. З них 2 патенти, 11 наукових статей, 16 публікацій у науково-практичних збірниках конференцій.

Щебликіна Олена Вікторівна

доцент

Щебликіна Олена Вікторівна

Докторка філософії (PhD) в галузі знань 27 “Транспорт” за спеціальністю 275 “Транспортні технології”. Дисертацію «Підвищення експлуатаційної готовності систем керування рухом поїздів на основі контролю функціональних параметрів» захистила 5 березня 2021 року в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 64.820.002 Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності – Надійність та безпечність функціонування сучасних систем і комплексів транспортної автоматизації.

Автор 4 наукових праць. Опублікувала 4 тез на наукових конференціях.