Кондратюк Микола Валерійович

Посада: доцент, заступник декана факультету по навчально-педагогічній роботі

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2002 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Фінанси».

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованої вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

реформування залізничного транспорту України, удосконалення управління залізничного транспорту України, визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України.

Автор:

понад 65 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Кондратюк М.В. Розробка механізму формування і реалізації інноваційних процесів на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2016. № 54. С.325-330
  2. Кондратюк М.В. Систематизація передумов забезпечення інноваційної модернізації залізничного транспорту. Conference Proceedings «International Scientific Conference Integrated business structures: models, processes, technology’s» (November 25, 2016. Chisinau, Republic of Moldova: Baltija Publishing). 2016.  P.99-101
  3. Кондратюк М.В. Обнаружение «скачков» параметров экономических процессов. Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту» (Харків, 14-16 травня 2018 р.). Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2018. С.185-187
  4. Poliarus O. V., Poliakov Y. O., Nazarenko I. L., Borovyk Y. T., Kondratiuk M. V.  Detection of Jumps Parameters in Economic Processes (the Case of Modelling Profitability).  International Journal Of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – р. 426-431. Pages – 6  // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
  5.  Кондратюк М.В., Корінь М.В., Обруч Г.В. Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 249-259.
  6. Кондратюк М.В., Корінь М.В., Фарафонова О.В. Формування системи кадрового забезпечення розвитку інфраструктури залізничного транспорту в транскордонних регіонах. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2019. № 66.  С. 28-38.
  7. Kondratyuk N., Borovik Y., Yelagin Y., Gritsenko N.  and  Nakonechniy V.  Social and economic efficiency of development and use of alternative power energy  SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706007

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіка підприємстваМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
2Економіка праці та соціально-трудові відносиниОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності