Співробітники кафедри ЕУВКБ

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Дикань Володимир Леонідович

Доктор економічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Тема дисертації: «Конкурентноздатність і економічна стабільність підприємств у промислово-фінансових групах (методологічні аспекти)» (науковий консультант академік НАН України Лукінов І.І.)

Напрямок наукової діяльності: забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки, економічна безпека підприємства, стратегічне управління підприємством, державне регулювання економіки, міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика.

Автор понад 300 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Токмакова Ірина Василівна

д.е.н., професор, заст. зав. каф. по науково-дослідній роботі

Токмакова Ірина Василівна

Доктор економічних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.)

Напрямок наукової діяльності: забезпечення стійкого розвитку підприємств промисловості та транспорту”, соціально-господарська відповідальність підприємств, управління розвитком трудового потенціалу, економічна безпека підприємства, індустріальні центри і міжнародні транспортні коридори.

Автор понад 180 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Каличева Наталія Євгеніївна

д.е.н., доцент, заст. зав. каф. по навчально-методичній роботі

Каличева Наталія Євгеніївна

Доктор економічних наук з 2020 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 за спеціальністю  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: конкурентоспроможність підприємства, удосконалення діяльності підприємства, виробничо-господарська та зовнішньоекономічна діяльність підприємства, розвиток підприємств залізничного транспорту.

Автор 160 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Овчиннікова Вікторія Олексіївна

д.е.н., професор

Овчиннікова Вікторія Олексіївна

Доктор економічних наук з 2018 році. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації:  «Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту, стратегічне управління, економічна діагностика, забезпечення розвитку залізничного транспорту, економічне управління підприємством, економіка та управління національним господарством.

Автор понад 140 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Корінь Мирослава Василівна

д.е.н., доцент

Корінь Мирослава Василівна

Доктор економічних наук з 2019 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації:  «Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.)

Напрямок наукової діяльності: забезпечення інноваційного розвитку підприємств, забезпечення розвитку інфраструктури залізничного транспорту, транскордонне співробітництво, державне регулювання промисловості, міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика.

Автор  120 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Соломніков Іван Володимирович

к.е.н., доцент, декан економічного факультету

Соломніков Іван Володимирович

Кандидат економічних наук з 2018 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації:  «Забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств залізничного транспорту (теоретико-методичні засади)» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств.

Автор понад 15 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Кондратюк Микола Валерійович

к.е.н., доцент, заст. декана факул. по навч.-педагог. роботі

Кондратюк Микола Валерійович

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованої вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: реформування залізничного транспорту України, удосконалення управління залізничного транспорту України, визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Боровик Юрій Тарасович

к.е.н., доцент, голова методичної комісії Економічного факультету

Боровик Юрій Тарасович

Кандидат економічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Тема дисертації: «Формування організаційних структур будівельних фірм у відповідності до умов ринку» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: конкурентоспроможність підприємств будівельного комплексу, удосконалення організаційних структур транспортних будівельних організацій в ринковому середовищі.

Автор 100 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Воловельська Ірина Валеріївна

к.е.н., доцент

Воловельська Ірина Валеріївна

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: економічна безпека підприємства в умовах невизначеності, економічна психологія.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Єлагін Юрій Вікторович

к.е.н., доцент, заст. голови НДР студентів економічного факультету

Єлагін Юрій Вікторович

Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Харківському державному університеті за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Тема дисертації: «Приватизація підприємств в умовах трансформації економіки України».

Напрямок наукової діяльності: логістика пасажирських перевезень, ефективність пасажирських перевезень, інформаційно-логістичні системи залізничного транспорту, реформування та стратегія розвитку залізничного транспорту.

Автор понад 65 наукових праць та навчально-методичних розробок.