Овчиннікова Вікторія Олексіївна

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1981

Освіта:

У 2004 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук з 2008 роцу. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації:  «Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

У 2017 році отримала сертифікат Spoleczna Akademia Nauk з англійської мови рівня В2.

Доктор економічних наук з 2018 році. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації:  «Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.).

У 2018 році пройшла міжнародне стажування в м. Рига (Латвія) за тематикою «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління».

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту, стратегічне управління, економічна діагностика, забезпечення розвитку залізничного транспорту, економічне управління підприємством, економіка та управління національним господарством.

Автор:

понад 140 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Дикань В.Л., Токмакова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В., Толстова А.В. Основи бізнесу: навчальний посібник. Х. : УкрДУЗТ, 2017. 291 с.
 2. Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2017. 427 с.
 3. Овчиннікова В.О., Дьяков І.О. Менеджмент якості на залізничному транспорті в умовах розвитку високошвидкісного руху. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 63. C. 228 – 234.
 4. Ovchynnikova V.O., Tolstova A.V., Obruch G.V., Ostroverh G.E. Ensuring development of the production potential in terms of implementations of strategic initiatives of the railway transport. International journal of engineering & technology, 2018. 7 (4.3). Р.483-487.
 5. Овчиннікова В.О. Системний стратегічний аналіз залізничного транспорту в умовах обмеженості ресурсів. Причорноморські економічні студії. № 41. С.69-72.
 6. Овчиннікова В.О., Панкратов С.В. Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2019. Том 30(69). №4. Ч.2. С. 25-29.
 7. Корінь М.В., Овчиннікова В.О.,  Токмакова І.В. Стейкхолдерський підхід до реалізації проектів розвитку інфраструктури залізничного транспорту.  Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations : мonograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and Economic.  Przeworsk, WSSG,  2019.  298 p.  P. 134-148.
 8. Корінь М.В.,  Овчиннікова В.О.,  Токмакова І.В. Напрямки та інструменти державного регулювання стратегічного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 114-12
 9. Дикань О.В., Овчиннікова В.О. Методичний підхід до оцінювання потенціалу забезпечення стратегічних змін на залізничному транспорті. Socrates Almanac Publisher: Europe Business Assembly, 2020, Р. 161-166.
 10. Овчиннікова В.О. Трансформація підходів до рекрутменту. Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 березня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 201 – 203.
 11. Овчиннікова В.О., Попов Д.О. Визначення екзогенних факторів, що обумовлюють розвиток високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень. Причорноморські економічні студії: науковий журнал – 2021.  Вип. 67.  С. 23-29.
 12. Ovchynnikova V., Babenko V., Poplavska O., Tkach M. International Economic Relations: Integration Associations and Ukraine in the Global System of International Trade. Estudios de Economia Aplicada. 2021.              39. №. 7 (2021). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5019

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіка роботизованих технологійЕкономіка підприємства
2Економічна діагностикаПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
3Економічна діагностикаОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
4Економічна діагностикаЕкономіка підприємства
5Економічне управління підприємствомЕкономіка підприємства
6Економічне управління підприємствомПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
7Стратегічне управління підприємствомПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
8Стратегічне управління підприємствомЕкономіка підприємства
9Методи і моделі обґрунтування економічних рішеньЕкономіка підприємства