Соломніков Іван Володимирович

Посада: доцент, проректор з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1991

Освіта:

У 2013 році закінчив Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2015 р. – аспірант Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 051 – економіка.

Кандидат економічних наук з 2018 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації:  «Забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств залізничного транспорту (теоретико-методичні засади)» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств.

Автор:

понад 15 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Соломніков І.В. Сутність поняття та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах функціонування: колективна монографія. Актуальні проблеми та напрямки розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., Видав.ТОВ «В справі», 2017.  С. 261 – 272.
  2. Соломніков І.В. Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту: проблеми та стратегічні пріоритети.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2015.  № 52.  С. 74 – 78.
  3. Соломніков І.В. Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Причорноморські економічні студії.  2016.  № 11 С. 172 – 176.
  4. Соломніков І.В., Дикань В.Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 57.  С. 9 – 20.
  5. Соломніков І.В. Методичний підхід до оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №59. С. 164 – 171.
  6. Соломніков І.В. Механізм забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту. Інфраструктура ринку. 2017.  Вип. 14. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/14-2017
  7. Соломніков І.В., Островерх Г.Є. Формування стратегічного контролінгу для залізничної галузі України.  Науковий журнал «Причорноморські економічні студії».2018. №36. С.82-87.
  8. Соломніков І.В., Островерх Г.Є. Державна політика регулювання розвитку залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 65.  С. 106 – 116.
  9. Mandych O.,  Suhorukova T., Butenko O.,  Solomnikov I. and  Ostroverkh H. The organizational and economic policy of the state administration of development of railway transport of Ukraine.  SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702007

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи бізнесуЕкономіка підприємства
2Основи бізнесуПідприємництво