Ivan Solomnikov

Position: Senior Lecturer

Science degree, academic title: PhD in Economics

Year of birth: 1991

Education:

In 2013 he graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport (UkrDAZT) with a degree in Business Economics. Since 2015 – a graduate student of the Ukrainian State University of Railway Transport, specialty 051 – Economics.

Candidate of Economic Sciences since 2018. She defended her dissertation in the specialized scientific council D 64.820.05 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 08.00.04 – economics and enterprise management (by type of economic activity). Thesis: “Ensuring the technical and technological development of railway transport enterprises (theoretical and methodological principles)” (supervisor – Professor V.L. Dykan).

Scientific activity direction:

ensuring technical and technological development of enterprises.

Author:

more than 15 scientific works and educational and methodical developments.

Awards and diplomas:

Featured publications:

  1. Соломніков І.В. Сутність поняття та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах функціонування: колективна монографія. Актуальні проблеми та напрямки розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., Видав.ТОВ «В справі», 2017.  С. 261 – 272.
  2. Соломніков І.В. Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту: проблеми та стратегічні пріоритети.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2015.  № 52.  С. 74 – 78.
  3. Соломніков І.В. Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Причорноморські економічні студії.  2016.  № 11 С. 172 – 176.
  4. Соломніков І.В., Дикань В.Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 57.  С. 9 – 20.
  5. Соломніков І.В. Методичний підхід до оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №59. С. 164 – 171.
  6. Соломніков І.В. Механізм забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту. Інфраструктура ринку. 2017.  Вип. 14. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/14-2017
  7. Соломніков І.В., Островерх Г.Є. Формування стратегічного контролінгу для залізничної галузі України.  Науковий журнал «Причорноморські економічні студії».2018. №36. С.82-87.
  8. Соломніков І.В., Островерх Г.Є. Державна політика регулювання розвитку залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 65.  С. 106 – 116.
  9. Mandych O.,  Suhorukova T., Butenko O.,  Solomnikov I. and  Ostroverkh H. The organizational and economic policy of the state administration of development of railway transport of Ukraine.  SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702007

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Basics of businessEnterprise Economics
2Basics of businessEntrepreneurship