Співробітники кафедри ЕУВКБ

Маслова Валентина Олександрівна

к.е.н., доцент

Маслова Валентина Олександрівна

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами. Тема дисертації:  «Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово-фінансових груп» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: стратегія підприємства, економіка і організація діяльності об’єднаньпідприємств, підвищення ефективності діяльності підприємств промисловості та транспорту.

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Назаренко Ірина Леонідівна

к.е.н., доцент

Назаренко Ірина Леонідівна

Кандидат економічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку» на тему: «Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці» (науковий керівник – доцент Ковальов Д.І.).

Напрямок наукової діяльності: економічна безпека підприємства та залізничного транспорту; економічний потенціал підприємства; оцінка кадрового та інноваційного потенціалу підприємства; інтелектуальний капітал підприємства; застосування вартісної концепції управління на підприємствах залізничного транспорту; інноваційна інфраструктура регіону та ін.

Автор понад 200 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Обруч Ганна Володимирівна

к.е.н., доцент

Обруч Ганна Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2017 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Забезпечення розвитку потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту, інноваційний розвиток і конкурентоспрожність підприємств промисловості та транспорту.

Автор 110 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Полякова Олена Миколаївна

к.е.н., доцент

Полякова Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку. Тема дисертації: «Формування інтермодальної транспортної системи в Україні на базі вантажних транспортно-розподільних комплексів» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: міжнародні транспортні коридори та логістичні центри, забезпечення конкурентоспроможності підприємств, організаційна культура підприємств, етичні основи бізнесу.

Автор 109 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Сухорукова Тетяна Геннадіївна

к.е.н., доцент

Сухорукова Тетяна Геннадіївна

Кандидат економічних наук з 2000 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності. Тема дисертації:  «Економічна стійкість промислових ланок в умовах трансформаційної економіки» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення економічної стійкості підприємства, сучасні технології менеджменту персоналу, соціально-психологічні аспекти управління персоналом, вдосконалення нормування праці на підприємстві.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Толстова Анна Вадимівна

к.е.н., доцент

Толстова Анна Вадимівна

Кандидат економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Забезпечення конкурентоспроможності міжнародних транспортних коридорів» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК; ефективний розвиток залізничного транспорту; державне регулювання економіки України, забезпечення її сталого розвитку.

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Устенко Марина Олександрівна

к.е.н., доцент

Устенко Марина Олександрівна

Кандидат економічних наук з  2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Організаційно-економічні підходи щодо створення логістичної системи прикордонного регіону» (науковий керівник доцент – Якименко Н.В.).

Напрямок наукової діяльності: логістика, економічна діагностика, стратегічне управління підприємствами, розвиток залізничного транспорту.

Автор понад 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Уткіна Юлія Миколаївна

к.е.н., доцент

Уткіна Юлія Миколаївна

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації:  « Удосконалення системи менеджменту якості на вагоноремонтних підприємствах залізничного транспорту» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: економіка й організація інноваційної діяльності у промисловості та на транспорті, забезпечення конкурентоспроможності підприємств промисловості та транспортної галузі, управління проектами, основи підприємництва.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Чорнобровка Ірина Вікторівна

к.е.н., доцент

Чорнобровка Ірина Вікторівна

Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді при Харківському державному університеті за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. Тема дисертації: «Концепція створення регіональної промислово-фінансової групи (методичний аспект)» (науковий керівник – професор ДиканьВ.Л.).

Напрямок наукової діяльності: забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки, економічна безпека підприємства.

Автор понад 35 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Шраменко Олена Вікторівна

к.е.н., доцент

Шраменко Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку. Тема дисертації: «Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку (за матеріалами залізничного транспорту)» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: стратегічне партнерство та інтеграція підприємств в умовах глобалізації ринку.

Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок.